Specifiek gaat het om een opvangcentrum tot eind februari 2022 in een park van Defensie in Lombardsijde, dat al gebruikt werd in de periode 2015-2016 en goed is voor 175 plaatsen. Ook in Geel komt er opvang voor een honderdtal asielzoekers in het domein Zonnedauw, dat eind 2015 enkele weken gebruikt werd door Fedasil. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) verwittigde de betrokken burgemeesters. Fedasil begon al te overleggen met de lokale besturen, maar exacte openingsdata zijn er nog niet, klinkt het. In Wallonië komt er vanaf begin november een centrum op het militair domein in Glons (Glaaien), dat stapsgewijs plaats moet bieden aan 400 mensen. Eerder was dus ook sprake van de heropening van een centrum in Lommel, maar Fedasil zegt dat dit "voorbarig" is en kan die heropening dus niet bevestigen. Nog andere gebouwen zouden momenteel geanalyseerd worden. Fedasil kampt al enkele maanden met een hoge druk op het opvangnetwerk. Er is niet alleen de stijging van het aantal asielaanvragen, maar de opvangcapaciteit daalde ook door de overstromingen in juli. Bovendien werden Syrische vluchtelingen hervestigd en was er de repratiëringsmissie uit Afghanistan. "Daarnaast moeten de opvangcentra ook nog steeds een deel van hun plaatsen reserveren als isolatieplaatsen voor mogelijke covidbesmettingen", zegt Fedasil in het persbericht. De hoge bezettingsgraad leidde tot een toegenomen werklast voor het personeel. De afgelopen dagen kwam het daardoor tot verschillende vakbondsacties in het aanmeldcentrum van het Klein Kasteeltje in Brussel. Door plaatsgebrek kon Fedasil er nog maar een beperkt aantal personen toelaten. In die context ging Fedasil dus op zoek naar extra plaatsen en het klopte daarvoor aan bij Defensie. Het netwerk van Fedasil telt momenteel ongeveer 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over een tachtigtal opvangcentra en individuele woningen van OCMW's en ngo's. De bezettingsgraad in de centra bedraagt op dit moment 97 procent. Fedasil zegt dat het de bedoeling is om op lange termijn te komen tot een netwerk van 5.400 bufferplaatsen. Het gaat om reserveplaatsen, die niet permanent gebruikt worden, maar wel snel geactiveerd kunnen worden in nood. Er zijn al ruim 1.000 bufferplaatsen daarvan gevonden en geactiveerd, onder meer in Koksijde en Oudergem, maar ook in bestaande centra als in Spa. (Belga)

Specifiek gaat het om een opvangcentrum tot eind februari 2022 in een park van Defensie in Lombardsijde, dat al gebruikt werd in de periode 2015-2016 en goed is voor 175 plaatsen. Ook in Geel komt er opvang voor een honderdtal asielzoekers in het domein Zonnedauw, dat eind 2015 enkele weken gebruikt werd door Fedasil. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) verwittigde de betrokken burgemeesters. Fedasil begon al te overleggen met de lokale besturen, maar exacte openingsdata zijn er nog niet, klinkt het. In Wallonië komt er vanaf begin november een centrum op het militair domein in Glons (Glaaien), dat stapsgewijs plaats moet bieden aan 400 mensen. Eerder was dus ook sprake van de heropening van een centrum in Lommel, maar Fedasil zegt dat dit "voorbarig" is en kan die heropening dus niet bevestigen. Nog andere gebouwen zouden momenteel geanalyseerd worden. Fedasil kampt al enkele maanden met een hoge druk op het opvangnetwerk. Er is niet alleen de stijging van het aantal asielaanvragen, maar de opvangcapaciteit daalde ook door de overstromingen in juli. Bovendien werden Syrische vluchtelingen hervestigd en was er de repratiëringsmissie uit Afghanistan. "Daarnaast moeten de opvangcentra ook nog steeds een deel van hun plaatsen reserveren als isolatieplaatsen voor mogelijke covidbesmettingen", zegt Fedasil in het persbericht. De hoge bezettingsgraad leidde tot een toegenomen werklast voor het personeel. De afgelopen dagen kwam het daardoor tot verschillende vakbondsacties in het aanmeldcentrum van het Klein Kasteeltje in Brussel. Door plaatsgebrek kon Fedasil er nog maar een beperkt aantal personen toelaten. In die context ging Fedasil dus op zoek naar extra plaatsen en het klopte daarvoor aan bij Defensie. Het netwerk van Fedasil telt momenteel ongeveer 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over een tachtigtal opvangcentra en individuele woningen van OCMW's en ngo's. De bezettingsgraad in de centra bedraagt op dit moment 97 procent. Fedasil zegt dat het de bedoeling is om op lange termijn te komen tot een netwerk van 5.400 bufferplaatsen. Het gaat om reserveplaatsen, die niet permanent gebruikt worden, maar wel snel geactiveerd kunnen worden in nood. Er zijn al ruim 1.000 bufferplaatsen daarvan gevonden en geactiveerd, onder meer in Koksijde en Oudergem, maar ook in bestaande centra als in Spa. (Belga)