"Vandaag is het zo dat vrachtwagens evenveel betalen, zelfs wanneer ze buiten de spitsuren rijden (...) Maar om de files aan te pakken, is er ook een slimme kilometerheffing nodig, ook voor automobilisten. Het is een ideale hefboom naar een betere mobiliteit", klinkt het. Het zou ook het wagenpark verder kunnen "vergroenen", zoals bij de vrachtwagens reeds het geval is. Febiac meent wel dat die slimme kilometerheffing pas maatschappelijk aanvaard zal worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het gaat dan om de hervorming van de autofiscaliteit, waarbij de BIV en verkeersbelasting worden afgeschaft en vervangen door de kilometerheffing. "Niet het bezit van de auo wordt belast, maar wel het gebruik ervan, in functie van tijd en plaats." Febiac berekende dat een vermindering van het verkeer in de spits met 5 à 10 procent, de files tot 40 procent kan doen dalen. Tegelijk moet er volgens de sectorfederatie meer worden ingezet op het beter afstemmen van verschillende vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer, de fiets, deelprojecten en de auto. Ook moet er volop werk worden gemaakt van het mobiliteitsbudget en thuiswerk in bedrijven. (Belga)

"Vandaag is het zo dat vrachtwagens evenveel betalen, zelfs wanneer ze buiten de spitsuren rijden (...) Maar om de files aan te pakken, is er ook een slimme kilometerheffing nodig, ook voor automobilisten. Het is een ideale hefboom naar een betere mobiliteit", klinkt het. Het zou ook het wagenpark verder kunnen "vergroenen", zoals bij de vrachtwagens reeds het geval is. Febiac meent wel dat die slimme kilometerheffing pas maatschappelijk aanvaard zal worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het gaat dan om de hervorming van de autofiscaliteit, waarbij de BIV en verkeersbelasting worden afgeschaft en vervangen door de kilometerheffing. "Niet het bezit van de auo wordt belast, maar wel het gebruik ervan, in functie van tijd en plaats." Febiac berekende dat een vermindering van het verkeer in de spits met 5 à 10 procent, de files tot 40 procent kan doen dalen. Tegelijk moet er volgens de sectorfederatie meer worden ingezet op het beter afstemmen van verschillende vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer, de fiets, deelprojecten en de auto. Ook moet er volop werk worden gemaakt van het mobiliteitsbudget en thuiswerk in bedrijven. (Belga)