Maingain ziet heil in een versterkte Federatie Wallonië-Brussel, die moet uitmonden in een Waals-Brusselse staat, zegt hij aan Le Soir. In een gesprek met de krant hekelt de FDF-baas dat de Franstalige regeringspartijen "volkomen onvoorbereid" zijn op de toekomstige overdrachten van de bevoegdheden. "Ik neem het de Vlamingen minder kwalijk dat ze weten wat ze willen dan de Walen en de Brusselaars dat ze dat niet weten."

De Staat Wallonië-Brussel moet een einde maken aan de hoofdbrekens over het confederalisme, zegt Maingain. Ze moet volgens hem alle de bewoners op haar grondgebeid omvatten "inbegrepen de Vlamingen in Brussel en de Duitstaligen." Vlaanderen zou in die constructie dus alle macht over Brussel verliezen. (Belga/TV)