Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen, waaronder een stijve nek bij overleden kippen, en massale sterfte op. De mens is niet gevoelig aan de ziekte. De consumptie van eieren of vlees houdt dan ook geen enkel risico in. Toch neemt het FAVV maatregelen. Voor minimaal dertig dagen mag er geen uitwisseling plaatsvinden van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels. Het gaat om uitwisselingen naar of tussen hobbyhouders. Er mag met de vogels ook niet worden deelgenomen aan bijvoorbeeld markten, tentoonstellingen of beurzen. Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. De vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks. Het agentschap raadt ook voor andere houders vaccinatie aan. (Belga)

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen, waaronder een stijve nek bij overleden kippen, en massale sterfte op. De mens is niet gevoelig aan de ziekte. De consumptie van eieren of vlees houdt dan ook geen enkel risico in. Toch neemt het FAVV maatregelen. Voor minimaal dertig dagen mag er geen uitwisseling plaatsvinden van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels. Het gaat om uitwisselingen naar of tussen hobbyhouders. Er mag met de vogels ook niet worden deelgenomen aan bijvoorbeeld markten, tentoonstellingen of beurzen. Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. De vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks. Het agentschap raadt ook voor andere houders vaccinatie aan. (Belga)