"Ongeloof, verontwaardiging en boosheid". CD&V-Kamerlid Leen Dierick vatte precies de teneur samen van de verschillende tussenkomsten vanuit het parlement na de uiteenzetting van de bevoegde ministers en de FAVV-topman over het vleesschandaal. De meest gestelde vraag was hoe het in godsnaam mogelijk is dat er anderhalf jaar zat tussen het bericht vanuit Kosovo dat er een probleem was met de etikettering van Veviba-vlees, en de huiszoeking in februari van dit jaar. En hoe kan het dat een probleem met de etiketten wel wordt vastgesteld in Kosovo "of all places" en niet in België. Nogal wat fracties zagen gelijkenissen met de fipronil-crisis van zeven maanden geleden. Ook Diricks kreeg het persoonlijk fel te verduren. Hij werd zelfs vergeleken met Comical Ali ten tijde van de Amerikaanse inval in Irak en kreeg de vraag of hij wel op dezelfde planeet leeft als de consumenten. Binnen de meerderheid kwam er geen vraag om ontslag van de FAVV-topman, al weerklonk er bijval om het agentschap door te lichten. Toch lijkt er een serieus haar in de boter tussen minister Ducarme en Diricks. "Als ik een rapport vraag en een audit wil, dan is het omdat ik vind dat het contract niet volledig werd vervuld", liet Ducarme noteren. Diricks van zijn kant merkte op dat "maffieuze praktijken" - een uitdrukking die de minister gebruikte - "meestal worden bestreden met heel bijzondere teams en een speciale manier van aanpak nodig hebben". Toch benadrukte minister Ducarme dat er geen amalgaam mag worden gemaakt met het fipronil-verhaal. "Fipronil werd goed aangepakt door het FAVV. Ik wil eraan herinneren dat het FAVV ons heeft toegelaten optimaal te reageren. Dat is niet het geval in dit dossier". Ducarme kwam ook terug op de vraag om het FAVV niet langer onder Landbouw, maar bij Volksgezondheid onder te brengen. "In Europa hebben 22 van de 28 ministers van Landbouw ook voedselveiligheid in hun portefeuille", luidde het. Diricks ontkende nog ten stelligste dat het agentschap in combine zou gaan met Veviba om de grootindustrie te beschermen. Nogal wat parlementsleden bleven echter op hun honger zitten. De FAVV-baas wilde verschillende van zijn antwoorden immers opsparen voor het rapport dat de minister heeft gevraagd over de gang van zaken tijdens het voorbije anderhalf jaar. (Belga)

"Ongeloof, verontwaardiging en boosheid". CD&V-Kamerlid Leen Dierick vatte precies de teneur samen van de verschillende tussenkomsten vanuit het parlement na de uiteenzetting van de bevoegde ministers en de FAVV-topman over het vleesschandaal. De meest gestelde vraag was hoe het in godsnaam mogelijk is dat er anderhalf jaar zat tussen het bericht vanuit Kosovo dat er een probleem was met de etikettering van Veviba-vlees, en de huiszoeking in februari van dit jaar. En hoe kan het dat een probleem met de etiketten wel wordt vastgesteld in Kosovo "of all places" en niet in België. Nogal wat fracties zagen gelijkenissen met de fipronil-crisis van zeven maanden geleden. Ook Diricks kreeg het persoonlijk fel te verduren. Hij werd zelfs vergeleken met Comical Ali ten tijde van de Amerikaanse inval in Irak en kreeg de vraag of hij wel op dezelfde planeet leeft als de consumenten. Binnen de meerderheid kwam er geen vraag om ontslag van de FAVV-topman, al weerklonk er bijval om het agentschap door te lichten. Toch lijkt er een serieus haar in de boter tussen minister Ducarme en Diricks. "Als ik een rapport vraag en een audit wil, dan is het omdat ik vind dat het contract niet volledig werd vervuld", liet Ducarme noteren. Diricks van zijn kant merkte op dat "maffieuze praktijken" - een uitdrukking die de minister gebruikte - "meestal worden bestreden met heel bijzondere teams en een speciale manier van aanpak nodig hebben". Toch benadrukte minister Ducarme dat er geen amalgaam mag worden gemaakt met het fipronil-verhaal. "Fipronil werd goed aangepakt door het FAVV. Ik wil eraan herinneren dat het FAVV ons heeft toegelaten optimaal te reageren. Dat is niet het geval in dit dossier". Ducarme kwam ook terug op de vraag om het FAVV niet langer onder Landbouw, maar bij Volksgezondheid onder te brengen. "In Europa hebben 22 van de 28 ministers van Landbouw ook voedselveiligheid in hun portefeuille", luidde het. Diricks ontkende nog ten stelligste dat het agentschap in combine zou gaan met Veviba om de grootindustrie te beschermen. Nogal wat parlementsleden bleven echter op hun honger zitten. De FAVV-baas wilde verschillende van zijn antwoorden immers opsparen voor het rapport dat de minister heeft gevraagd over de gang van zaken tijdens het voorbije anderhalf jaar. (Belga)