Begin maart bleek dat veevoeder waarin de met de kankerverwekkende stof aflatoxine besmette maïs verwerkt zat, ook aan Belgische runderen was gegeven. Onderzoek wees uit dat in de melk van die runderen geen overschrijding van de Europese norm is vastgesteld. Het FAVV kondigde daarop aan dat bij de Europese Commissie een onderzoek is aangevraagd naar wie in Duitsland in gebreke is gebleven bij de melding van de besmetting. Een Belgische operator bleef ook in gebreke bij het melden van de besmetting, meent FAVV. Daarom is klacht ingediend bij het parket van Ieper, dat bevoegd is voor voedselveiligheid. Als burgerlijke partij zal Bemefa inzage krijgen in het dossier. "We willen enerzijds weten of Toepfer, de Duitse leverancier, voldoende maatregelen genomen heeft om die besmette maïs niet in de handel te brengen, en of zij de informatie voldoende snel hebben doorgegeven", zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van Bemefa. "Daarnaast willen we ook weten of de Duitse overheid de andere landen snel genoeg heeft ingelicht." "Met die burgerlijke partijstelling hopen we een duidelijk signaal naar de Duitse leverancier te stellen. We pikken dit niet. De afgelopen jaren hebben we zware investeringen gedaan in het kader van de wetgeving rond voedselveiligheid. We verwachten van de andere schakels in de voedselketen hetzelfde." (KAV)

Begin maart bleek dat veevoeder waarin de met de kankerverwekkende stof aflatoxine besmette maïs verwerkt zat, ook aan Belgische runderen was gegeven. Onderzoek wees uit dat in de melk van die runderen geen overschrijding van de Europese norm is vastgesteld. Het FAVV kondigde daarop aan dat bij de Europese Commissie een onderzoek is aangevraagd naar wie in Duitsland in gebreke is gebleven bij de melding van de besmetting. Een Belgische operator bleef ook in gebreke bij het melden van de besmetting, meent FAVV. Daarom is klacht ingediend bij het parket van Ieper, dat bevoegd is voor voedselveiligheid. Als burgerlijke partij zal Bemefa inzage krijgen in het dossier. "We willen enerzijds weten of Toepfer, de Duitse leverancier, voldoende maatregelen genomen heeft om die besmette maïs niet in de handel te brengen, en of zij de informatie voldoende snel hebben doorgegeven", zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van Bemefa. "Daarnaast willen we ook weten of de Duitse overheid de andere landen snel genoeg heeft ingelicht." "Met die burgerlijke partijstelling hopen we een duidelijk signaal naar de Duitse leverancier te stellen. We pikken dit niet. De afgelopen jaren hebben we zware investeringen gedaan in het kader van de wetgeving rond voedselveiligheid. We verwachten van de andere schakels in de voedselketen hetzelfde." (KAV)