Sinds 2017 zorgen Mechelse parketmagistraten, politiediensten en justitieassistenten samen met hulpverleners, maatschappelijk assistenten en de psychosociale dienst van de gevangenis voor veiligheid in gezinnen die te maken krijgen met intrafamiliaal geweld. In het Family Justice Center (FJC) wordt alle expertise gebundeld en dat wordt nu uitgebreid naar een aanspreekpunt in iedere politiezone. Zo hoeven de gezinnen zich niet telkens naar Mechelen te verplaatsen. Dit jaar al meldden hulpverleningsprofessionals, politiediensten en justitieassistenten uit de regio 112 dossiers aan op de gezamenlijke FJC-overlegtafel. Verwacht wordt dat dit jaar 125 dossiers op de FJC-overlegtafel komen. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar. Het gaat over dossiers waarbij men bezorgd is om de veiligheid van de gezinsleden en waarbij de professionals een risico-inschatting wensen en informatie kunnen delen tussen parket, politie en hulpverlening. Daarna wordt contact gezocht met de gezinnen en wordt hen de toegang tot hulpverlening aangereikt. Door de nieuwe decentrale werking wordt ingeschat dat nog eens 350 extra dossiers per jaar zullen bijkomen. "Als parket kunnen wij alleen maar toejuichen dat de werking van het FJC verder kan uitgebreid worden naar alle politiezones van parket Antwerpen afdeling Mechelen. Intrafamiliaal geweld is voor ons parket een absolute prioriteit, en we geloven bijzonder sterk in een ketenaanpak voor deze problematiek", zegt procureur des Konings Franky De Keyzer. De Vlaamse overheid coördineert de werking van het Family Justice Center. Samen met de lokale besturen in de Mechelse regio wordt in totaal 550.000 euro geïnvesteerd, waarvan de Vlaamse overheid en de lokale besturen elk de helft investeren. "De uitrol van de Family Justice Centra in Vlaanderen is een prioriteit in onze aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld", zegt Vlaams minister voor Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA). "Daarom investeert de Vlaamse overheid de komende jaren negen miljoen euro om, naast de bestaande Family Justice Centra in Antwerpen, Limburg en Mechelen, nog meer laagdrempelige en rechtstreeks toegankelijke Centra voor intrafamiliaal geweld uit te bouwen in gans Vlaanderen. Dat lokale besturen, zoals in Mechelen, mee die handschoen opnemen is een krachtig signaal naar de slachtoffers: blijf er niet mee zitten, we zijn er om u te helpen." (Belga)

Sinds 2017 zorgen Mechelse parketmagistraten, politiediensten en justitieassistenten samen met hulpverleners, maatschappelijk assistenten en de psychosociale dienst van de gevangenis voor veiligheid in gezinnen die te maken krijgen met intrafamiliaal geweld. In het Family Justice Center (FJC) wordt alle expertise gebundeld en dat wordt nu uitgebreid naar een aanspreekpunt in iedere politiezone. Zo hoeven de gezinnen zich niet telkens naar Mechelen te verplaatsen. Dit jaar al meldden hulpverleningsprofessionals, politiediensten en justitieassistenten uit de regio 112 dossiers aan op de gezamenlijke FJC-overlegtafel. Verwacht wordt dat dit jaar 125 dossiers op de FJC-overlegtafel komen. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar. Het gaat over dossiers waarbij men bezorgd is om de veiligheid van de gezinsleden en waarbij de professionals een risico-inschatting wensen en informatie kunnen delen tussen parket, politie en hulpverlening. Daarna wordt contact gezocht met de gezinnen en wordt hen de toegang tot hulpverlening aangereikt. Door de nieuwe decentrale werking wordt ingeschat dat nog eens 350 extra dossiers per jaar zullen bijkomen. "Als parket kunnen wij alleen maar toejuichen dat de werking van het FJC verder kan uitgebreid worden naar alle politiezones van parket Antwerpen afdeling Mechelen. Intrafamiliaal geweld is voor ons parket een absolute prioriteit, en we geloven bijzonder sterk in een ketenaanpak voor deze problematiek", zegt procureur des Konings Franky De Keyzer. De Vlaamse overheid coördineert de werking van het Family Justice Center. Samen met de lokale besturen in de Mechelse regio wordt in totaal 550.000 euro geïnvesteerd, waarvan de Vlaamse overheid en de lokale besturen elk de helft investeren. "De uitrol van de Family Justice Centra in Vlaanderen is een prioriteit in onze aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld", zegt Vlaams minister voor Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA). "Daarom investeert de Vlaamse overheid de komende jaren negen miljoen euro om, naast de bestaande Family Justice Centra in Antwerpen, Limburg en Mechelen, nog meer laagdrempelige en rechtstreeks toegankelijke Centra voor intrafamiliaal geweld uit te bouwen in gans Vlaanderen. Dat lokale besturen, zoals in Mechelen, mee die handschoen opnemen is een krachtig signaal naar de slachtoffers: blijf er niet mee zitten, we zijn er om u te helpen." (Belga)