Onder de aanwezigen waren verschillende Belgisch-Marokkaanse families met verwanten die momenteel achter de tralies zitten in Marokko. "Hun rechten worden er met de voeten getreden. Er is sprake van foltering en het afleggen van verklaringen onder dwang", zegt Luk Vervaet van het Comité. De actievoerders eisen een onafhankelijk onderzoek naar de klachten over de schending van mensenrechten en vragen ook consulaire bezoeken aan de gevangenissen. Ze vinden voorts dat gedetineerden die dat willen hun straf in België moeten kunnen uitzitten en dat de veroordelingen van gefolterde gevangenen ingetrokken moeten worden. België moet desnoods, om druk uit te oefenen, zijn juridische akkoorden met Marokko opzeggen. De manifestanten hadden gehoopt dat ze op het consulaat ontvangen zouden worden, maar dat was niet het geval. Ze richten nu hun pijlen op een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken en komen op 2 juni terug samen in Brussel. (Belga)

Onder de aanwezigen waren verschillende Belgisch-Marokkaanse families met verwanten die momenteel achter de tralies zitten in Marokko. "Hun rechten worden er met de voeten getreden. Er is sprake van foltering en het afleggen van verklaringen onder dwang", zegt Luk Vervaet van het Comité. De actievoerders eisen een onafhankelijk onderzoek naar de klachten over de schending van mensenrechten en vragen ook consulaire bezoeken aan de gevangenissen. Ze vinden voorts dat gedetineerden die dat willen hun straf in België moeten kunnen uitzitten en dat de veroordelingen van gefolterde gevangenen ingetrokken moeten worden. België moet desnoods, om druk uit te oefenen, zijn juridische akkoorden met Marokko opzeggen. De manifestanten hadden gehoopt dat ze op het consulaat ontvangen zouden worden, maar dat was niet het geval. Ze richten nu hun pijlen op een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken en komen op 2 juni terug samen in Brussel. (Belga)