Het idee achter kraamzorg kwam er na de vaststelling van COVID-19-besmetting bij enkele kersverse moeders in de kraamkliniek. "In principe kunnen deze mensen geen beroep doen op kraamzorg", zegt algemeen directeur Ann Demeulemeester van Familiehulp. "Bij besmette personen, vaak oudere en kwetsbare mensen, verleenden we tot nu enkel de meest noodzakelijke gezinszorg. Dit gebeurt via cohortteams, die zijn samengesteld uit een vast team van verzorgenden en thuisverplegers die exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning van personen besmet of mogelijk besmet met het virus." Nu komt daar ook zorg voor kersverse moeders besmet met corona bij. "Familiehulp is er voor iedereen", klinkt het, "in bepaalde regio's gaan we daarom nu de cohortteams uitbreiden met kraamverzorgenden. Zij kunnen voortaan kraamzorg verlenen aan gezinnen waar iemand is besmet met het coronavirus. Deze kraamverzorgenden krijgen extra beschermingsmateriaal, zoals professionele mondmaskers, een spathelm, wegwerphandschoenen en een extra schort. Daarnaast hebben we hen een specifieke vorming gegeven rond veilige zorgverlening bij mensen met COVID-19." "Bovendien vormt de ervaring en expertise van onze kraamverzorgenden een meerwaarde", gaat ze verder. "Naast de verzorging van de baby en de moeder geven zij voedingstips, vangen ze de andere kinderen op en helpen ze bij huishoudelijke taken, zoals koken, boodschappen doen, wassen of strijken. Dat is een omvangrijk takenpakket, en die extra hulp is bij veel jonge gezinnen van harte welkom." De opstart van het cohortteam kraamzorg past ook in de toenemende vraag naar kraamzorg, een evolutie die zich duidelijk vertaalt in de cijfers van Familiehulp. "Als we onze cijfers bekijken, zien we dat het aantal aanvragen de laatste vijf jaar verdubbeld is", eindigt Ann Demeulemeester. "Waar in 2013 nog 2.924 klanten een beroep deden op kraamzorg steeg dit cijfer de laatste twee jaren tot respectievelijk 5.494 en 5.394 klanten." (Belga)

Het idee achter kraamzorg kwam er na de vaststelling van COVID-19-besmetting bij enkele kersverse moeders in de kraamkliniek. "In principe kunnen deze mensen geen beroep doen op kraamzorg", zegt algemeen directeur Ann Demeulemeester van Familiehulp. "Bij besmette personen, vaak oudere en kwetsbare mensen, verleenden we tot nu enkel de meest noodzakelijke gezinszorg. Dit gebeurt via cohortteams, die zijn samengesteld uit een vast team van verzorgenden en thuisverplegers die exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning van personen besmet of mogelijk besmet met het virus." Nu komt daar ook zorg voor kersverse moeders besmet met corona bij. "Familiehulp is er voor iedereen", klinkt het, "in bepaalde regio's gaan we daarom nu de cohortteams uitbreiden met kraamverzorgenden. Zij kunnen voortaan kraamzorg verlenen aan gezinnen waar iemand is besmet met het coronavirus. Deze kraamverzorgenden krijgen extra beschermingsmateriaal, zoals professionele mondmaskers, een spathelm, wegwerphandschoenen en een extra schort. Daarnaast hebben we hen een specifieke vorming gegeven rond veilige zorgverlening bij mensen met COVID-19." "Bovendien vormt de ervaring en expertise van onze kraamverzorgenden een meerwaarde", gaat ze verder. "Naast de verzorging van de baby en de moeder geven zij voedingstips, vangen ze de andere kinderen op en helpen ze bij huishoudelijke taken, zoals koken, boodschappen doen, wassen of strijken. Dat is een omvangrijk takenpakket, en die extra hulp is bij veel jonge gezinnen van harte welkom." De opstart van het cohortteam kraamzorg past ook in de toenemende vraag naar kraamzorg, een evolutie die zich duidelijk vertaalt in de cijfers van Familiehulp. "Als we onze cijfers bekijken, zien we dat het aantal aanvragen de laatste vijf jaar verdubbeld is", eindigt Ann Demeulemeester. "Waar in 2013 nog 2.924 klanten een beroep deden op kraamzorg steeg dit cijfer de laatste twee jaren tot respectievelijk 5.494 en 5.394 klanten." (Belga)