De Duitsers staken eind augustus 1914 meer dan 2.000 panden in de binnenstad in brand. Gustav Reinbrecht was Oberleutenant bij het Duitse leger en kreeg op 29 augustus het bevel om met zijn regiment infanterie van 240 soldaten de Abdij van Keizersberg in brand te steken omdat er enkele dagen eerder vanuit de abdij zou geschoten zijn op Duitse soldaten. Omdat de meeste monniken in de abdij Duits waren, de Leuvense benedictijnen broeders waren van de benedictijnen van het Duitse Maria-Laach en Reinbrecht geen wapens vond in de abdij, legde hij dit bevel naast zich neer. Als straf werden Reinbrecht en zijn manschappen overgeplaatst naar het front in Noord-Frankrijk. Bij de slag van 20 september 1914 in Noyons sneuvelden 150 manschappe, waaronder Reinbrecht zelf. "Het is een opmerkelijke en bewonderenswaardig feit dat iemand een bevel dat hij onredelijk vond naast zich neerlegde, wetende wat de gevolgen voor hem zouden zijn. De keuze tussen 'ik voer maar een bevel uit' of 'ik volg mijn geweten' is een heel moeilijke. Sommigen, zoals Gustav Reinbrecht, hebben de moed om de moeilijkste keuze te maken en er ook de prijs voor te betalen", aldus Leuvens schepen Dirk Vansina (CD&V), bevoegd voor Monumentenzorg. Nadat een studie over de gebeurtenis van een Leuvense stadsgids een tijd geleden in de Duitse pers aan bod kwam, namen enkele familieleden van Reinbrecht contact op met het Leuvense stadsbestuur, dat hen prompt uitnodigde om de herdenkingsprocessie bij te wonen. In de marge daarvan wordt maandag op Keizersberg ook een gedenkplaat onthuld. (Belga)

De Duitsers staken eind augustus 1914 meer dan 2.000 panden in de binnenstad in brand. Gustav Reinbrecht was Oberleutenant bij het Duitse leger en kreeg op 29 augustus het bevel om met zijn regiment infanterie van 240 soldaten de Abdij van Keizersberg in brand te steken omdat er enkele dagen eerder vanuit de abdij zou geschoten zijn op Duitse soldaten. Omdat de meeste monniken in de abdij Duits waren, de Leuvense benedictijnen broeders waren van de benedictijnen van het Duitse Maria-Laach en Reinbrecht geen wapens vond in de abdij, legde hij dit bevel naast zich neer. Als straf werden Reinbrecht en zijn manschappen overgeplaatst naar het front in Noord-Frankrijk. Bij de slag van 20 september 1914 in Noyons sneuvelden 150 manschappe, waaronder Reinbrecht zelf. "Het is een opmerkelijke en bewonderenswaardig feit dat iemand een bevel dat hij onredelijk vond naast zich neerlegde, wetende wat de gevolgen voor hem zouden zijn. De keuze tussen 'ik voer maar een bevel uit' of 'ik volg mijn geweten' is een heel moeilijke. Sommigen, zoals Gustav Reinbrecht, hebben de moed om de moeilijkste keuze te maken en er ook de prijs voor te betalen", aldus Leuvens schepen Dirk Vansina (CD&V), bevoegd voor Monumentenzorg. Nadat een studie over de gebeurtenis van een Leuvense stadsgids een tijd geleden in de Duitse pers aan bod kwam, namen enkele familieleden van Reinbrecht contact op met het Leuvense stadsbestuur, dat hen prompt uitnodigde om de herdenkingsprocessie bij te wonen. In de marge daarvan wordt maandag op Keizersberg ook een gedenkplaat onthuld. (Belga)