De discussie draait rond de validatie van de testkits. Het FAGG vertrouwde die toe aan het lab van een Brusselse ziekenhuisgroep. Het adjunct-diensthoofd van dat lab, Marie Tré-Hardy, is de partner van Malonne. Hij werd vandaag in de Kamer uitgenodigd om tekst en uitleg te geven. Hij gaf aan dat er op 30 juni 33 testkits werden geëvalueerd en dat er 11 werden verworpen. "Dat is relatief veel. Overigens worden er nog steeds 11 kits tegen het licht gehouden", zei Malonne in de Kamer. "Om dezelfde tegenslag te voorkomen als met de PCR-tests en een tekort te voorkomen, heeft het FAGG zijn juristen opdracht gegeven verschillende bedrijven te contacteren. Het is snel duidelijk geworden dat we verschillende tests moesten combineren. Het was dus niet de bedoeling de tests tegen mekaar uit te spelen, maar gedurende vier maanden 1 miljoen tests per maand binnen te halen, voor een totaal van 7 miljoen tests tegen het einde van het jaar", legde Malonne uit. De buurlanden gingen op dezelfde manier tewerk. Volgens Malonne waren vooral de snelheid en de kwaliteit van de tests van belang. Omdat er veel onbekende spelers op de markt kwamen, werd beslist bijkomende evaluaties in het leven te roepen. "De vraag is immers groter dan het aanbod en dat werkt fraude in de hand. Daarom hebben we die evaluaties georganiseerd, naast die binnen de labs." Malonne wees erop dat de private labs werden uitgesloten omdat het virus in de eerste plaats aanwezig is binnen de verzorgingseenheden, met name de hospitalen. "Daarom hebben we die tests aan een vijftiental onder hen toegewezen, met een geografisch evenwicht en een evenwicht tussen de verschillende netwerken." Vandaag zijn er 7 miljoen tests beschikbaar via vier bedrijven (DiaSorin, Abbott, Ortho Clinical Diagnostics, Zentech). Volgens Malonne heeft de validatieprocedure het risico op belangenvermenging tot een minimum beperkt. "Ik heb me op geen enkel moment uitgesproken voor deze of gene test. Ik heb ook geen inspectie besteld. Die gebeurt automatisch wanneer er vermoedens van problemen zijn." Dat was het geval met de tests van DiaSorin. Minister Philippe De Backer (Open Vld) gaf overigens aan dat het contract met het bedrijf wordt heronderhandeld. Ons land betaalde 7 euro per eenheid, terwijl Italië er maar 4 euro voor moest ophoesten. (Belga)

De discussie draait rond de validatie van de testkits. Het FAGG vertrouwde die toe aan het lab van een Brusselse ziekenhuisgroep. Het adjunct-diensthoofd van dat lab, Marie Tré-Hardy, is de partner van Malonne. Hij werd vandaag in de Kamer uitgenodigd om tekst en uitleg te geven. Hij gaf aan dat er op 30 juni 33 testkits werden geëvalueerd en dat er 11 werden verworpen. "Dat is relatief veel. Overigens worden er nog steeds 11 kits tegen het licht gehouden", zei Malonne in de Kamer. "Om dezelfde tegenslag te voorkomen als met de PCR-tests en een tekort te voorkomen, heeft het FAGG zijn juristen opdracht gegeven verschillende bedrijven te contacteren. Het is snel duidelijk geworden dat we verschillende tests moesten combineren. Het was dus niet de bedoeling de tests tegen mekaar uit te spelen, maar gedurende vier maanden 1 miljoen tests per maand binnen te halen, voor een totaal van 7 miljoen tests tegen het einde van het jaar", legde Malonne uit. De buurlanden gingen op dezelfde manier tewerk. Volgens Malonne waren vooral de snelheid en de kwaliteit van de tests van belang. Omdat er veel onbekende spelers op de markt kwamen, werd beslist bijkomende evaluaties in het leven te roepen. "De vraag is immers groter dan het aanbod en dat werkt fraude in de hand. Daarom hebben we die evaluaties georganiseerd, naast die binnen de labs." Malonne wees erop dat de private labs werden uitgesloten omdat het virus in de eerste plaats aanwezig is binnen de verzorgingseenheden, met name de hospitalen. "Daarom hebben we die tests aan een vijftiental onder hen toegewezen, met een geografisch evenwicht en een evenwicht tussen de verschillende netwerken." Vandaag zijn er 7 miljoen tests beschikbaar via vier bedrijven (DiaSorin, Abbott, Ortho Clinical Diagnostics, Zentech). Volgens Malonne heeft de validatieprocedure het risico op belangenvermenging tot een minimum beperkt. "Ik heb me op geen enkel moment uitgesproken voor deze of gene test. Ik heb ook geen inspectie besteld. Die gebeurt automatisch wanneer er vermoedens van problemen zijn." Dat was het geval met de tests van DiaSorin. Minister Philippe De Backer (Open Vld) gaf overigens aan dat het contract met het bedrijf wordt heronderhandeld. Ons land betaalde 7 euro per eenheid, terwijl Italië er maar 4 euro voor moest ophoesten. (Belga)