"Iedere actor in de sector moet solidair verantwoordelijkheid opnemen, rationeel omspringen met de beschikbare voorraad en niet de zorgmiddelen bijhouden die voor anderen noodzakelijk zijn", klinkt het in het persbericht. "Een voorraad aanleggen van zuurstofflessen, mobiele cryogeenvaten of zuurstofconcentratoren is niet nodig en contraproductief." Materiaal dat wordt gebruikt bij zuurstoftherapie moet worden gevuld door de leverancier, wordt nadien verdeeld bij de patiënt en na gebruik verzameld, gedesinfecteerd en opnieuw gevuld. Het is dan ook belangrijk dat lege flessen en ander gebruikt materiaal zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking worden gesteld van de leveranciers. Een behandeling met zuurstof kan enkel worden beslist door de arts. Nieuwe installaties mogen enkel worden uitgevoerd of besteld wanneer de arts daar een medisch voorschrift op naam van de patiënt voor heeft opgemaakt. Artsen mogen enkel zuurstof voorschrijven als dit een medische noodzaak is of in palliatieve setting. Apothekers mogen enkel zuurstof bestellen wanneer ze over een medisch voorschrift op naam beschikken. (Belga)

"Iedere actor in de sector moet solidair verantwoordelijkheid opnemen, rationeel omspringen met de beschikbare voorraad en niet de zorgmiddelen bijhouden die voor anderen noodzakelijk zijn", klinkt het in het persbericht. "Een voorraad aanleggen van zuurstofflessen, mobiele cryogeenvaten of zuurstofconcentratoren is niet nodig en contraproductief." Materiaal dat wordt gebruikt bij zuurstoftherapie moet worden gevuld door de leverancier, wordt nadien verdeeld bij de patiënt en na gebruik verzameld, gedesinfecteerd en opnieuw gevuld. Het is dan ook belangrijk dat lege flessen en ander gebruikt materiaal zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking worden gesteld van de leveranciers. Een behandeling met zuurstof kan enkel worden beslist door de arts. Nieuwe installaties mogen enkel worden uitgevoerd of besteld wanneer de arts daar een medisch voorschrift op naam van de patiënt voor heeft opgemaakt. Artsen mogen enkel zuurstof voorschrijven als dit een medische noodzaak is of in palliatieve setting. Apothekers mogen enkel zuurstof bestellen wanneer ze over een medisch voorschrift op naam beschikken. (Belga)