De N-VA'ster erkent dat het om een vergissing gaat: "Het is nooit de bedoeling geweest deze specifieke inbreuken uit de ziekteverzekering te bestraffen met de sancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek. Het was enkel de bedoeling de bepalingen van het strafwetboek over de opsporing en vaststelling van de inbreuken van toepassing te maken". De sanctie uit het Sociaal Strafwetboek - maximaal 500 euro - is fundamenteel lager dan de boetes uit de wet van 1994 over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze boetes worden bepaald in functie van het bedrag waarvoor gefraudeerd werd en kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro. Inge Faes hekelt vooral het feit het RIZIV en de minister een jaar de tijd hadden, tussen de publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding van het wetboek op 1 juli 2011, om in te grijpen. Door de late reactie dreigen volgens haar alle lopende controledossiers op een sisser af te lopen en ontsnappen tientallen of honderden artsen aan een zware sanctie. (PVO)

De N-VA'ster erkent dat het om een vergissing gaat: "Het is nooit de bedoeling geweest deze specifieke inbreuken uit de ziekteverzekering te bestraffen met de sancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek. Het was enkel de bedoeling de bepalingen van het strafwetboek over de opsporing en vaststelling van de inbreuken van toepassing te maken". De sanctie uit het Sociaal Strafwetboek - maximaal 500 euro - is fundamenteel lager dan de boetes uit de wet van 1994 over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze boetes worden bepaald in functie van het bedrag waarvoor gefraudeerd werd en kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro. Inge Faes hekelt vooral het feit het RIZIV en de minister een jaar de tijd hadden, tussen de publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding van het wetboek op 1 juli 2011, om in te grijpen. Door de late reactie dreigen volgens haar alle lopende controledossiers op een sisser af te lopen en ontsnappen tientallen of honderden artsen aan een zware sanctie. (PVO)