Een Brusselse violist die wil deelnemen aan de Koningin Elisabethwedstrijd maakt volgens zijn buurvrouw te veel lawaai. Ze stapt naar de vrederechter om zijn speeluren te laten inperken, aangezien er geen duidelijke regels over burenlawaai zouden bestaan.
...