De niet benoemde burgemeester van Linkebeek Damien Thiéry trekt naar de Raad van State tegen de vernietiging door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) van de beslissingen van de faciliteitengemeenten over het aanleggen van een taalregister.

In verschillende faciliteitengemeenten rond Brussel hebben de inwoners brieven gekregen waarin ze kunnen aangeven dat ze hun documenten de komende vier jaar in het Frans willen ontvangen.

Aan Vlaamse kant werd die demarche gezien als een aantasting van de omzendbrief-Peeters (die bepaalt dat Franstaligen die een Franstalig document willen ontvangen dit telkens opnieuw dienen aan te vragen).

Volgens Thiéry is ze echter conform een arrest van de Raad van State van juni 2014. Homans begaat volgens hem 'een ernstige fout door een nochtans zeer duidelijk arrest van de Raad van State niet toe te passen'.

Is de omzendbrief-Peeters geldig of niet?

In het arrest van 2014 stelde de Raad van State dat rekening houdend 'met de voorrangstatus van het Nederlands in het eentalig Nederlands taalgebied en de rechten die de taalwet aan particulieren van randgemeenten waarborgt' een verzoekschrift om in het Frans documenten te ontvangen dit recht voor 4 jaar waarborgt. Sindsdien menen tal van Franstalige politici dat de omzendbrief-Peeters niet meer geldt.

Dit toont nogmaals aan dat N-VA niet als een democratische partij kan worden beschouwd

DéFI

Zo'n arrest biedt volgens Thiéry geen ruimte voor interpretatie. Ook Wezembeek-Oppem sluit zich aan bij de zaak. "Het is evident dat mijn gemeente zich daarbij aansluit", zegt burgemeester Frédéric Petit. 'Homans mist opnieuw een kans om rust te brengen in de randgemeenten', meent hij.

De Franstalige politieke partij DéFI meent dat het taalregister 'gewoon de uitvoering van een arrest van de Raad van State van 20 juni 2014 is, dat toen ook dankzij de gerechtelijke stappen van de partij werd bekomen', klinkt het. Volgens de partij is de omzendbrief-Peeters daarmee ongeldig gemaakt en hebben de randgemeenten wel degelijk het recht om registers op te stellen die vier jaar lang geldig zijn.

De beslissing van minister Homans om de registers te vernietigen is 'onaanvaardbaar', meent DéFI. 'Dit toont nogmaals aan dat N-VA niet als een democratische partij kan worden beschouwd.' De partij 'voelt geen enkele terughoudendheid om de fundamentele principes van de rechtsstaat te schenden', klinkt het.

De niet benoemde burgemeester van Linkebeek Damien Thiéry trekt naar de Raad van State tegen de vernietiging door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) van de beslissingen van de faciliteitengemeenten over het aanleggen van een taalregister. In verschillende faciliteitengemeenten rond Brussel hebben de inwoners brieven gekregen waarin ze kunnen aangeven dat ze hun documenten de komende vier jaar in het Frans willen ontvangen. Aan Vlaamse kant werd die demarche gezien als een aantasting van de omzendbrief-Peeters (die bepaalt dat Franstaligen die een Franstalig document willen ontvangen dit telkens opnieuw dienen aan te vragen). Volgens Thiéry is ze echter conform een arrest van de Raad van State van juni 2014. Homans begaat volgens hem 'een ernstige fout door een nochtans zeer duidelijk arrest van de Raad van State niet toe te passen'. In het arrest van 2014 stelde de Raad van State dat rekening houdend 'met de voorrangstatus van het Nederlands in het eentalig Nederlands taalgebied en de rechten die de taalwet aan particulieren van randgemeenten waarborgt' een verzoekschrift om in het Frans documenten te ontvangen dit recht voor 4 jaar waarborgt. Sindsdien menen tal van Franstalige politici dat de omzendbrief-Peeters niet meer geldt.Zo'n arrest biedt volgens Thiéry geen ruimte voor interpretatie. Ook Wezembeek-Oppem sluit zich aan bij de zaak. "Het is evident dat mijn gemeente zich daarbij aansluit", zegt burgemeester Frédéric Petit. 'Homans mist opnieuw een kans om rust te brengen in de randgemeenten', meent hij.De Franstalige politieke partij DéFI meent dat het taalregister 'gewoon de uitvoering van een arrest van de Raad van State van 20 juni 2014 is, dat toen ook dankzij de gerechtelijke stappen van de partij werd bekomen', klinkt het. Volgens de partij is de omzendbrief-Peeters daarmee ongeldig gemaakt en hebben de randgemeenten wel degelijk het recht om registers op te stellen die vier jaar lang geldig zijn. De beslissing van minister Homans om de registers te vernietigen is 'onaanvaardbaar', meent DéFI. 'Dit toont nogmaals aan dat N-VA niet als een democratische partij kan worden beschouwd.' De partij 'voelt geen enkele terughoudendheid om de fundamentele principes van de rechtsstaat te schenden', klinkt het.