In verschillende faciliteitengemeenten rond Brussel hebben de inwoners brieven gekregen waarin ze kunnen aangeven dat ze hun documenten de komende vier jaar in het Frans willen ontvangen. Aan Vlaamse kant werd die demarche gezien als een aantasting van de omzendbrief-Peeters (die bepaalt dat Franstaligen die een Franstalig document willen ontvangen dit telkens opnieuw dienen aan te vragen). Volgens Thiéry is ze echter conform een arrest van de Raad van State van juni 2014. Homans begaat volgens hem "een ernstige fout door een nochtans zeer duidelijk arrest van de Raad van State niet toe te passen". Zo'n arrest biedt volgens Thiéry geen ruimte voor interpretatie. Thiéry zal de burgemeesters van de andere faciliteitengemeenten consulteren om na te gaan of ze zich willen aansluiten bij zijn initiatief. (Belga)

In verschillende faciliteitengemeenten rond Brussel hebben de inwoners brieven gekregen waarin ze kunnen aangeven dat ze hun documenten de komende vier jaar in het Frans willen ontvangen. Aan Vlaamse kant werd die demarche gezien als een aantasting van de omzendbrief-Peeters (die bepaalt dat Franstaligen die een Franstalig document willen ontvangen dit telkens opnieuw dienen aan te vragen). Volgens Thiéry is ze echter conform een arrest van de Raad van State van juni 2014. Homans begaat volgens hem "een ernstige fout door een nochtans zeer duidelijk arrest van de Raad van State niet toe te passen". Zo'n arrest biedt volgens Thiéry geen ruimte voor interpretatie. Thiéry zal de burgemeesters van de andere faciliteitengemeenten consulteren om na te gaan of ze zich willen aansluiten bij zijn initiatief. (Belga)