Met veel bombarie werd in het vlinderakkoord van premier Elio Di Rupo (PS) aangekondigd dat de supplementen op tweepersoonskamers moesten verdwijnen. Deze maatregel betekende voor bepaalde ziekenhuizen (voornamelijk aan Franstalige kant) een serieuze financiële aderlating: via afdrachten vloeide namelijk een deel van de 48 miljoen euro terug naar die ziekenhuizen. Toch had deze maatregel het voordeel van de duidelijkheid: de patiënt moest geen enkele opleg meer betalen in een meerpersoonskamer. Quod non. Tot op vandaag betaalt de patiënt wel supplementen op tweepersoonskamers in daghospitalisatie. Weg duidelijkheid dus. Maar daar stopte het niet, sommige ziekenhuizen werden ook creatief!

Sommige ziekenhuizen rekenen de patiënt vandaag een bedrag per dag aan voor het gebruik van de televisie en koelkast. Voor iemand die chronisch ziek is en al gauw een maandje in het ziekenhuis ligt, kan dit oplopen tot €250. Ziekenfonds, ziekenhuis, ombudsdienst,... zelfs minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) wast de handen in onschuld. In het parlementair debat zegt ze dat ze daar niks kan aan doen. Als straks 10 euro, of 15 euro, of 25 euro per dag wordt gevraagd aan de patiënt door het ziekenhuis zitten we de facto opnieuw met kamersupplementen. Ik kan patiënten momenteel enkel - een tikkeltje cynisch - aanraden om te vragen om de televisie aanwezig in de meerspersoonskamer te laten demonteren en de koelkast te laten verwijderen. Dan is er al minder kans op accomodatiekosten.

Soms wordt er ook regelrecht gesjoemeld met supplementen, maar ook hier gebeurt er weinig wanneer je dit als parlementair aankaart. Als een patiënt namelijk op een eenpersoonskamer terecht komt omwille van medische redenen zijn supplementen verboden. Echter, in vier ziekenhuizen (Erasmus ziekenhuis in Brussel, het Centre Hospitalier Régional de Namur, het Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi en het Centre Hospitalier Régional du val de Sambre) gebeurt dit nog stelselmatig als men op intensieve zorgen belandt. En toch onderneemt of reageert niemand: niet de minister, niet de media, niet de ziekenfondsen.

Exuberante supplementen zijn vooral een Franstalig probleem

Met de regelmaat van de klok valt de CM de supplementen aan. Ze spelen hiermee in op de publieke opinie. Al in 2009 maakte ikzelf nochtans alle kamer -en ereloonsupplementen bekend na een eigen zoektocht omdat de ziekenfondsen mij die data niet wensten te geven. Ondertussen is het regelmatig vrijgeven van diezelfde supplementen keer op keer nieuws en publiciteit voor een ziekenfonds. Toen al was duidelijk dat Franstalige ziekenhuizen de hoogste kamersupplementen aanrekenden. Toen was ook duidelijk dat Franstalige artsen de hoogste ereloonsupplementen aanrekenden (in Vlaanderen gemiddeld 105% op eenpersoonskamers, in Wallonië 168% en in Brussel 288%). En waarom betaalt men in Brussel gemiddeld 70 euro per dag aan kamersupplementen en in Vlaanderen en Wallonië maar respectievelijk 27 en 38 euro? Hoe is het te verklaren dat het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Ukkel kamersupplementen aanrekent tot 300 euro (voor de patiënt) en 600 euro voor patiënt en partner, voor de zogenaamde " VIP "-kamers?

Terecht dus kaart de CM voornamelijk de situatie in de Brusselse ziekenhuizen aan. Alleen zetelen er ook leden van de CM in de raad van bestuur van diezelfde Brusselse ziekenhuizen! Uit een parlementaire vraag die ik stelde blijkt dat er anno 2013 in 23 ziekenhuizen beheerders van ziekenfondsen zetelen. Die 23 ziekenhuizen zijn in de meeste gevallen algemene ziekenhuizen, plus twee psychiatrische ziekenhuizen in Wallonië. Het christelijk ziekenfonds is in 19 daarvan aanwezig (7 in Vlaanderen, 1 in Brussel en 11 in Wallonië) en het socialistische ziekenfonds is in 6 daarvan aanwezig (1 in Brussel en 5 in Wallonië). De informele liaisons reken ik dan nog niet mee...

Ereloonsupplementen verdwijnen trouwens niet allemaal in de zakken van de artsen. Het Sint-Jozef ziekenhuis in Bornem communiceerde vorig jaar in alle openheid dat artsen hun ereloonsupplementen met 20% optrokken (van 100% naar 120%) maar enkel zodat via afdrachten het ziekenhuis beter gefinancierd kon worden. Met andere woorden: geen enkele euro extra was ten voordele van de artsen. Dergelijke berichtgeving, die het supplementenverhaal wat nuanceert, haalt echter amper de pers.

Het is goed te beseffen dat de supplementen er in 1964 er gekomen zijn in het kader van een compromis (onder premier Leburton). De nomenclatuur, zeg maar het vaste tarief die artsen vragen voor een vertrekking, werd toen vrij laag ingeschaald naar Westerse normen. In ruil mochten artsen ereloonsupplementen vragen in alle kamers. Ziekenhuizen mochten hetzelfde doen (kamersupplementen). Ondertussen bouwt men de supplementen af. Men beseft echter niet dat, wanneer men ook aan de eenpersoonskamers gaat raken, het hier al snel om een bedrag van om en bij de 350 miljoen gaat waarvan er momenteel een flink deel terugvloeit naar de (nu al ondergefinancierde) ziekenhuizen voor hun werking. Indien dit budget wegvalt, kunnen bijgevolg gemakkelijk problemen rijzen. Doch... Dit is misschien voornamelijk aan Franstalige kant een probleem aangezien men in Vlaanderen zichzelf reguleert en gemiddeld slechts 105% vraagt en er dus sprake is van enige billijkheid aan Vlaamse kant.

In ieder geval, leidt het ondoorzichtig kluwen van afdrachten, de onderfinanciering van de ziekenhuizen, de supplementen, laag ingeschaalde nomenclatuur, enz. tot onbegrip bij de patiënt en stakeholders. Het is de taak van politici, media en ziekenfondsen om alles genuanceerd uit te leggen aan de patiënt. Daarenboven zal het nodig zijn om stappen te zetten naar een meer transparante gezondheidszorg die iedereen meer voor zijn verantwoordelijkheid zal plaatsen.

Met veel bombarie werd in het vlinderakkoord van premier Elio Di Rupo (PS) aangekondigd dat de supplementen op tweepersoonskamers moesten verdwijnen. Deze maatregel betekende voor bepaalde ziekenhuizen (voornamelijk aan Franstalige kant) een serieuze financiële aderlating: via afdrachten vloeide namelijk een deel van de 48 miljoen euro terug naar die ziekenhuizen. Toch had deze maatregel het voordeel van de duidelijkheid: de patiënt moest geen enkele opleg meer betalen in een meerpersoonskamer. Quod non. Tot op vandaag betaalt de patiënt wel supplementen op tweepersoonskamers in daghospitalisatie. Weg duidelijkheid dus. Maar daar stopte het niet, sommige ziekenhuizen werden ook creatief!Sommige ziekenhuizen rekenen de patiënt vandaag een bedrag per dag aan voor het gebruik van de televisie en koelkast. Voor iemand die chronisch ziek is en al gauw een maandje in het ziekenhuis ligt, kan dit oplopen tot €250. Ziekenfonds, ziekenhuis, ombudsdienst,... zelfs minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) wast de handen in onschuld. In het parlementair debat zegt ze dat ze daar niks kan aan doen. Als straks 10 euro, of 15 euro, of 25 euro per dag wordt gevraagd aan de patiënt door het ziekenhuis zitten we de facto opnieuw met kamersupplementen. Ik kan patiënten momenteel enkel - een tikkeltje cynisch - aanraden om te vragen om de televisie aanwezig in de meerspersoonskamer te laten demonteren en de koelkast te laten verwijderen. Dan is er al minder kans op accomodatiekosten.Soms wordt er ook regelrecht gesjoemeld met supplementen, maar ook hier gebeurt er weinig wanneer je dit als parlementair aankaart. Als een patiënt namelijk op een eenpersoonskamer terecht komt omwille van medische redenen zijn supplementen verboden. Echter, in vier ziekenhuizen (Erasmus ziekenhuis in Brussel, het Centre Hospitalier Régional de Namur, het Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi en het Centre Hospitalier Régional du val de Sambre) gebeurt dit nog stelselmatig als men op intensieve zorgen belandt. En toch onderneemt of reageert niemand: niet de minister, niet de media, niet de ziekenfondsen. Met de regelmaat van de klok valt de CM de supplementen aan. Ze spelen hiermee in op de publieke opinie. Al in 2009 maakte ikzelf nochtans alle kamer -en ereloonsupplementen bekend na een eigen zoektocht omdat de ziekenfondsen mij die data niet wensten te geven. Ondertussen is het regelmatig vrijgeven van diezelfde supplementen keer op keer nieuws en publiciteit voor een ziekenfonds. Toen al was duidelijk dat Franstalige ziekenhuizen de hoogste kamersupplementen aanrekenden. Toen was ook duidelijk dat Franstalige artsen de hoogste ereloonsupplementen aanrekenden (in Vlaanderen gemiddeld 105% op eenpersoonskamers, in Wallonië 168% en in Brussel 288%). En waarom betaalt men in Brussel gemiddeld 70 euro per dag aan kamersupplementen en in Vlaanderen en Wallonië maar respectievelijk 27 en 38 euro? Hoe is het te verklaren dat het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Ukkel kamersupplementen aanrekent tot 300 euro (voor de patiënt) en 600 euro voor patiënt en partner, voor de zogenaamde " VIP "-kamers?Terecht dus kaart de CM voornamelijk de situatie in de Brusselse ziekenhuizen aan. Alleen zetelen er ook leden van de CM in de raad van bestuur van diezelfde Brusselse ziekenhuizen! Uit een parlementaire vraag die ik stelde blijkt dat er anno 2013 in 23 ziekenhuizen beheerders van ziekenfondsen zetelen. Die 23 ziekenhuizen zijn in de meeste gevallen algemene ziekenhuizen, plus twee psychiatrische ziekenhuizen in Wallonië. Het christelijk ziekenfonds is in 19 daarvan aanwezig (7 in Vlaanderen, 1 in Brussel en 11 in Wallonië) en het socialistische ziekenfonds is in 6 daarvan aanwezig (1 in Brussel en 5 in Wallonië). De informele liaisons reken ik dan nog niet mee...Ereloonsupplementen verdwijnen trouwens niet allemaal in de zakken van de artsen. Het Sint-Jozef ziekenhuis in Bornem communiceerde vorig jaar in alle openheid dat artsen hun ereloonsupplementen met 20% optrokken (van 100% naar 120%) maar enkel zodat via afdrachten het ziekenhuis beter gefinancierd kon worden. Met andere woorden: geen enkele euro extra was ten voordele van de artsen. Dergelijke berichtgeving, die het supplementenverhaal wat nuanceert, haalt echter amper de pers.Het is goed te beseffen dat de supplementen er in 1964 er gekomen zijn in het kader van een compromis (onder premier Leburton). De nomenclatuur, zeg maar het vaste tarief die artsen vragen voor een vertrekking, werd toen vrij laag ingeschaald naar Westerse normen. In ruil mochten artsen ereloonsupplementen vragen in alle kamers. Ziekenhuizen mochten hetzelfde doen (kamersupplementen). Ondertussen bouwt men de supplementen af. Men beseft echter niet dat, wanneer men ook aan de eenpersoonskamers gaat raken, het hier al snel om een bedrag van om en bij de 350 miljoen gaat waarvan er momenteel een flink deel terugvloeit naar de (nu al ondergefinancierde) ziekenhuizen voor hun werking. Indien dit budget wegvalt, kunnen bijgevolg gemakkelijk problemen rijzen. Doch... Dit is misschien voornamelijk aan Franstalige kant een probleem aangezien men in Vlaanderen zichzelf reguleert en gemiddeld slechts 105% vraagt en er dus sprake is van enige billijkheid aan Vlaamse kant.In ieder geval, leidt het ondoorzichtig kluwen van afdrachten, de onderfinanciering van de ziekenhuizen, de supplementen, laag ingeschaalde nomenclatuur, enz. tot onbegrip bij de patiënt en stakeholders. Het is de taak van politici, media en ziekenfondsen om alles genuanceerd uit te leggen aan de patiënt. Daarenboven zal het nodig zijn om stappen te zetten naar een meer transparante gezondheidszorg die iedereen meer voor zijn verantwoordelijkheid zal plaatsen.