In 2020 nam het INBO 1.474 bomen onder de loep verspreid over 73 proefvlakken. Daaruit bleek dat iets meer dan een kwart (25,3 procent) tekenen van beschadiging vertoonde. Het INBO beschouwt bomen als beschadigd als ze meer dan 25 procent blad- of naaldverlies vertonen. Dat cijfer zit sinds 2016 in de lift. De extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren zijn daarbij de grote boosdoener. Denken we bijvoorbeeld maar aan de extreme droogte in 2018 en de daaropvolgende droge zomers van 2019 en 2020 of de felle stormen die in februari 2020 over het land raasden. Toch scoort Vlaanderen de laatste jaren steevast beter dan het Europees gemiddelde. De meest recente cijfers die door het Europees onderzoekprogramma ICP Forests werden gepubliceerd, dateren van 2019, toen 28,4 procent van alle bomen als beschadigd werden gecatalogeerd. Al waarschuwt het INBO wel voor dergelijke vergelijkingen wegens verschillen qua boomsoorten en bodemeigenschappen. (Belga)

In 2020 nam het INBO 1.474 bomen onder de loep verspreid over 73 proefvlakken. Daaruit bleek dat iets meer dan een kwart (25,3 procent) tekenen van beschadiging vertoonde. Het INBO beschouwt bomen als beschadigd als ze meer dan 25 procent blad- of naaldverlies vertonen. Dat cijfer zit sinds 2016 in de lift. De extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren zijn daarbij de grote boosdoener. Denken we bijvoorbeeld maar aan de extreme droogte in 2018 en de daaropvolgende droge zomers van 2019 en 2020 of de felle stormen die in februari 2020 over het land raasden. Toch scoort Vlaanderen de laatste jaren steevast beter dan het Europees gemiddelde. De meest recente cijfers die door het Europees onderzoekprogramma ICP Forests werden gepubliceerd, dateren van 2019, toen 28,4 procent van alle bomen als beschadigd werden gecatalogeerd. Al waarschuwt het INBO wel voor dergelijke vergelijkingen wegens verschillen qua boomsoorten en bodemeigenschappen. (Belga)