Op het Brusselse Luxemburgplein hebben zaterdag zo'n 300 mensen actie gevoerd naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag. De manifestanten scandeerden slogans tegen politiegeweld en vroegen om de regularisatie van mensen zonder papieren. Voor aanvang van die manifestatie op het Luxemburgplein waren zo'n tien sympathisanten van het extreem-rechtse Nation samengekomen aan het Brusselse Troonplein. Volgens Nation mocht de andere manifestatie voor mensen zonder papieren niet plaatsvinden. "Want het gaat om een bijeenkomst van mensen die hier illegaal verblijven en die normaal zouden moeten opgepakt worden en opgesloten in een gesloten centrum". De extreem-rechtse actievoerders verzamelden ook bewust aan het standbeeld van Leopold II op het Troonplein omdat dat volgens hen "een doelwit van links" zou kunnen zijn. Het standbeeld werd onlangs nog beschadigd naar aanleiding van de discussie over de wandaden van België in Congo. De politie wees de actievoerders erop dat hun bijeenkomst niet toegelaten was. (Belga)

Op het Brusselse Luxemburgplein hebben zaterdag zo'n 300 mensen actie gevoerd naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag. De manifestanten scandeerden slogans tegen politiegeweld en vroegen om de regularisatie van mensen zonder papieren. Voor aanvang van die manifestatie op het Luxemburgplein waren zo'n tien sympathisanten van het extreem-rechtse Nation samengekomen aan het Brusselse Troonplein. Volgens Nation mocht de andere manifestatie voor mensen zonder papieren niet plaatsvinden. "Want het gaat om een bijeenkomst van mensen die hier illegaal verblijven en die normaal zouden moeten opgepakt worden en opgesloten in een gesloten centrum". De extreem-rechtse actievoerders verzamelden ook bewust aan het standbeeld van Leopold II op het Troonplein omdat dat volgens hen "een doelwit van links" zou kunnen zijn. Het standbeeld werd onlangs nog beschadigd naar aanleiding van de discussie over de wandaden van België in Congo. De politie wees de actievoerders erop dat hun bijeenkomst niet toegelaten was. (Belga)