Grote projecten stoten volgens Demir regelmatig op weerstand bij het aanvragen van een vergunning. "Terecht wordt daarom veel meer dan vroeger aandacht besteed aan goede communicatie en vooroverleg met alle betrokkenen, zowel vanuit de overheid als vanuit de aanvrager", legt de Vlaamse minister uit. "Toch blijven resterende tegenstanders vaak al hun rechten uitputten via onder meer beroepsprocedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die jaarlijks meer dan 1.000 arresten velt met een gemiddelde doorlooptijd van 15 maanden." Toch gebeurde het voorbije jaar volgens Demir "een beperkte inhaalbeweging". Zo velde de Raad meer einduitspraken dan er nieuwe dossiers worden ingediend en werd de doorlooptijd tussen de indiening van een beroep en de einduitspraak verder verlaagd naar gemiddeld 15 maanden. In het jaarverslag over het werkingsjaar 2017-2018 was nog sprake van een "maximale doorlooptijd" van twee jaar. "Snelle en kwaliteitsvolle beslissingen zijn dan cruciaal voor een goed investeringsklimaat. Investeerders hebben rechtszekerheid nodig en als hun projecten aangevochten worden, willen ze zo snel mogelijk duidelijkheid. Door twee extra voltijdse bestuursrechters aan te werven, willen we de doorlooptijd van de dossiers verder verminderen zonder in te boeten aan de kwaliteit van de rechtspraak", benadrukt Demir. Tegelijk kondigt Demir aan de komende jaren sterk te investeren in de digitalisering bij de Vlaamse bestuurrechtscolleges. Zo zal het vanaf eind september mogelijk zijn om beroepen digitaal in te dienen in plaats van via aangetekende zendingen. "Alle processen binnen de Vlaamse Justitie moeten maximaal digitaal zijn. Een effectief justitieapparaat kan niet in de 20ste eeuw blijven hangen, maar heeft de plicht ambitieus en toonaangevend te zijn in het belang van de burger en diens rechtsbescherming. Zeker na COVID-19 mogen we de boot niet missen om maximaal te investeren in digitalisering." (Belga)

Grote projecten stoten volgens Demir regelmatig op weerstand bij het aanvragen van een vergunning. "Terecht wordt daarom veel meer dan vroeger aandacht besteed aan goede communicatie en vooroverleg met alle betrokkenen, zowel vanuit de overheid als vanuit de aanvrager", legt de Vlaamse minister uit. "Toch blijven resterende tegenstanders vaak al hun rechten uitputten via onder meer beroepsprocedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die jaarlijks meer dan 1.000 arresten velt met een gemiddelde doorlooptijd van 15 maanden." Toch gebeurde het voorbije jaar volgens Demir "een beperkte inhaalbeweging". Zo velde de Raad meer einduitspraken dan er nieuwe dossiers worden ingediend en werd de doorlooptijd tussen de indiening van een beroep en de einduitspraak verder verlaagd naar gemiddeld 15 maanden. In het jaarverslag over het werkingsjaar 2017-2018 was nog sprake van een "maximale doorlooptijd" van twee jaar. "Snelle en kwaliteitsvolle beslissingen zijn dan cruciaal voor een goed investeringsklimaat. Investeerders hebben rechtszekerheid nodig en als hun projecten aangevochten worden, willen ze zo snel mogelijk duidelijkheid. Door twee extra voltijdse bestuursrechters aan te werven, willen we de doorlooptijd van de dossiers verder verminderen zonder in te boeten aan de kwaliteit van de rechtspraak", benadrukt Demir. Tegelijk kondigt Demir aan de komende jaren sterk te investeren in de digitalisering bij de Vlaamse bestuurrechtscolleges. Zo zal het vanaf eind september mogelijk zijn om beroepen digitaal in te dienen in plaats van via aangetekende zendingen. "Alle processen binnen de Vlaamse Justitie moeten maximaal digitaal zijn. Een effectief justitieapparaat kan niet in de 20ste eeuw blijven hangen, maar heeft de plicht ambitieus en toonaangevend te zijn in het belang van de burger en diens rechtsbescherming. Zeker na COVID-19 mogen we de boot niet missen om maximaal te investeren in digitalisering." (Belga)