Elk jaar worden via een onderwijsdecreet (verzameldecreet) bestaande decreten aangevuld of verbeterd. Daarin zitten vaak technische aanpassingen, vereenvoudigingen en worden ook maatregelen geschrapt of verlengd. Dit jaar, in onderwijsdecreet XXIX, worden opnieuw een aantal belangrijke maatregelen vastgelegd. Een van de belangrijkste ingrepen in het nieuwe verzameldecreet is de invoering van een open-end regeling voor blinde en dove leerlingen en leerlingen met een motorische of mentale beperking in het gewoon onderwijs. Dat betekent dat extra leerlingen automatisch ook extra middelen met zich mee brengen. Concreet betekent het voor het volgend schooljaar dat alle 9.500 blinde en dove leerlingen en leerlingen met een motorische of mentale beperking extra zekerheid krijgen over het aantal uren begeleiding dat ze krijgen. "We zorgen ervoor dat leerlingen naar het gewoon onderwijs kunnen gaan als dat kan. Wanneer dat niet mogelijk is, dan biedt ons sterk buitengewoon onderwijs kwalitatieve begeleiding", stelt het kabinet-Crevits. Het is ook de bedoeling dat de scholen uit het gewoon onderwijs in overleg met de ouders van de betrokken kinderen kunnen beslissen van welke school buitengewoon onderwijs de ondersteuning moet komen. "Op die manier krijgen ouders een versterkte positie in het bepalen van de ondersteuning voor hun kind", klinkt het. (Belga)

Elk jaar worden via een onderwijsdecreet (verzameldecreet) bestaande decreten aangevuld of verbeterd. Daarin zitten vaak technische aanpassingen, vereenvoudigingen en worden ook maatregelen geschrapt of verlengd. Dit jaar, in onderwijsdecreet XXIX, worden opnieuw een aantal belangrijke maatregelen vastgelegd. Een van de belangrijkste ingrepen in het nieuwe verzameldecreet is de invoering van een open-end regeling voor blinde en dove leerlingen en leerlingen met een motorische of mentale beperking in het gewoon onderwijs. Dat betekent dat extra leerlingen automatisch ook extra middelen met zich mee brengen. Concreet betekent het voor het volgend schooljaar dat alle 9.500 blinde en dove leerlingen en leerlingen met een motorische of mentale beperking extra zekerheid krijgen over het aantal uren begeleiding dat ze krijgen. "We zorgen ervoor dat leerlingen naar het gewoon onderwijs kunnen gaan als dat kan. Wanneer dat niet mogelijk is, dan biedt ons sterk buitengewoon onderwijs kwalitatieve begeleiding", stelt het kabinet-Crevits. Het is ook de bedoeling dat de scholen uit het gewoon onderwijs in overleg met de ouders van de betrokken kinderen kunnen beslissen van welke school buitengewoon onderwijs de ondersteuning moet komen. "Op die manier krijgen ouders een versterkte positie in het bepalen van de ondersteuning voor hun kind", klinkt het. (Belga)