Naar schatting 1.800 Vlamingen hebben een vorm van jongdementie, waarbij de ziekte toeslaat voor iemand 65 is. Die diagnose is voor sommigen niet alleen een emotionele, maar ook een financiële opdoffer. Vaak gaat het namelijk om mensen die hun lening nog aan het afbetalen zijn of die nog studerende kinderen hebben. De bijkomende zorg, en dan vooral de eventuele opname in een woonzorgcentrum, kan dan zwaar doorwegen op het gezinsbudget. De kostprijs van een verblijf in een woonzorgcentum kan dan een reden zijn waarom een opname uitgesteld of geweigerd wordt. En dat veroorzaakt dan weer een risico op overbelasting van de mantelzorgers. Daar wilde minister Vandeurzen een mouw aan passen. Hij maakte 3 miljoen euro vrij. Woonzorgcentra konden projecten indienen. Nu zijn er 23 woonzorgcentra geselecteerd die samen 200 woongegelegenheden voor personen met jongdementie voorzien. Die woonzorgcentra krijgen extra ondersteuning. Ze kunnen daardoor bewoners met jongdementie een korting op de factuur geven en kunnen bijkomend personeel aanwerven. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen: "Het aantal voorziene woongelegenheden werd vastgelegd per provincie op 1 per 15.000 inwoners in de leeftijdsgroep van 30 tot 64 jaar, zodat er een spreiding van het aanbod van dit bijzonder woonzorgaanbod verzekerd is. Het is belangrijk dat mensen met jongdementie zo dicht als mogelijk bij hun vertrouwde leefomgeving kunnen worden verzorgd en ondersteund". (Belga)

Naar schatting 1.800 Vlamingen hebben een vorm van jongdementie, waarbij de ziekte toeslaat voor iemand 65 is. Die diagnose is voor sommigen niet alleen een emotionele, maar ook een financiële opdoffer. Vaak gaat het namelijk om mensen die hun lening nog aan het afbetalen zijn of die nog studerende kinderen hebben. De bijkomende zorg, en dan vooral de eventuele opname in een woonzorgcentrum, kan dan zwaar doorwegen op het gezinsbudget. De kostprijs van een verblijf in een woonzorgcentum kan dan een reden zijn waarom een opname uitgesteld of geweigerd wordt. En dat veroorzaakt dan weer een risico op overbelasting van de mantelzorgers. Daar wilde minister Vandeurzen een mouw aan passen. Hij maakte 3 miljoen euro vrij. Woonzorgcentra konden projecten indienen. Nu zijn er 23 woonzorgcentra geselecteerd die samen 200 woongegelegenheden voor personen met jongdementie voorzien. Die woonzorgcentra krijgen extra ondersteuning. Ze kunnen daardoor bewoners met jongdementie een korting op de factuur geven en kunnen bijkomend personeel aanwerven. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen: "Het aantal voorziene woongelegenheden werd vastgelegd per provincie op 1 per 15.000 inwoners in de leeftijdsgroep van 30 tot 64 jaar, zodat er een spreiding van het aanbod van dit bijzonder woonzorgaanbod verzekerd is. Het is belangrijk dat mensen met jongdementie zo dicht als mogelijk bij hun vertrouwde leefomgeving kunnen worden verzorgd en ondersteund". (Belga)