Het schoolbeleid rond Gelijke OnderwijsKansen (GOK-beleid) geeft extra geld en middelen aan scholen met veel kansarme leerlingen. Er zijn echter nog veel tekortkomingen. Zo krijgen scholen extra GOK-middelen op basis van een telling die maar één keer om de drie jaar gebeurt. Scholen moeten dus soms jaren wachten op extra middelen, terwijl ze wel al extra noden hebben. In het basisonderwijs zijn de GOK-middelen ook niet geoormerkt, zodat ze vrijelijk besteed kunnen worden voor zowat elk doel. Weyts hervormt het GOK-beleid nu via een nieuw Onderwijsdecreet. Concreet komen er twee belangrijke aanpassingen. Ten eerste zal er vanaf volgend schooljaar elk jaar opnieuw bekeken worden waar er extra GOK-middelen nodig zijn, zodat er veel sneller op de bal gespeeld kan worden. Daarnaast worden de GOK-middelen voortaan ook in het basisonderwijs geoormerkt. Ze kunnen dan enkel nog gebruikt worden om de leerlingen die er recht op hebben te ondersteunen. Dankzij de maatregelen zal het GOK-beleid een pak efficiënter zijn, meent de minister. "Dat is ook nodig, want de meest kwetsbare kinderen moeten extra ondersteund kunnen worden. Ook sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we gezien dat die groep telkens het hardste geraakt wordt, als afstandsonderwijs wordt ingevoerd of scholen moeten helemaal sluiten", aldus Weyts. (Belga)

Het schoolbeleid rond Gelijke OnderwijsKansen (GOK-beleid) geeft extra geld en middelen aan scholen met veel kansarme leerlingen. Er zijn echter nog veel tekortkomingen. Zo krijgen scholen extra GOK-middelen op basis van een telling die maar één keer om de drie jaar gebeurt. Scholen moeten dus soms jaren wachten op extra middelen, terwijl ze wel al extra noden hebben. In het basisonderwijs zijn de GOK-middelen ook niet geoormerkt, zodat ze vrijelijk besteed kunnen worden voor zowat elk doel. Weyts hervormt het GOK-beleid nu via een nieuw Onderwijsdecreet. Concreet komen er twee belangrijke aanpassingen. Ten eerste zal er vanaf volgend schooljaar elk jaar opnieuw bekeken worden waar er extra GOK-middelen nodig zijn, zodat er veel sneller op de bal gespeeld kan worden. Daarnaast worden de GOK-middelen voortaan ook in het basisonderwijs geoormerkt. Ze kunnen dan enkel nog gebruikt worden om de leerlingen die er recht op hebben te ondersteunen. Dankzij de maatregelen zal het GOK-beleid een pak efficiënter zijn, meent de minister. "Dat is ook nodig, want de meest kwetsbare kinderen moeten extra ondersteund kunnen worden. Ook sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we gezien dat die groep telkens het hardste geraakt wordt, als afstandsonderwijs wordt ingevoerd of scholen moeten helemaal sluiten", aldus Weyts. (Belga)