Concreet gaat 41,4 miljoen naar de spoorinfrastructuur in Vlaanderen, 27,6 miljoen naar Wallonië en 6 miljoen euro naar Brussel. "Geleidelijk aan kan heel wat spoorinfrastructuur, waarvan de optimale levensduur is overschreden, vernieuwd worden. Hierdoor kunnen veel negatieve gevolgen voor het treinverkeer in het hele land vermeden worden", luidt het. Voor Vlaanderen worden de extra middelen onder meer ingezet om delen van de spoorlijn Brussel-Oostende (L50A) -de drukste spoorlijn van het land- en de lijnen Aalst-Burst (L82) en De Pinte-Ronse (L86) te moderniseren. Op deze laatste spoorlijn wordt de Louise-Marietunnel in de Vlaamse Ardennen gemoderniseerd waardoor een tijdelijke snelheidsbeperking wordt vermeden. Wat het onthaal van de reizigers betreft, worden de middelen toegewezen in functie van het "masterplan voor de stations" van de NMBS. Het gaat dan over perronverhogingen en de vernieuwing van informaticasystemen die de reizigersinformatie in de stations ondersteunen. In Brussel gaat het extra budget naar de vernieuwing van sporen en metalen bruggen op het westelijke ringspoor rond Brussel (L28). "Dat is erg belangrijk om de bediening van Audi Brussel te blijven verzekeren", klinkt het. In het station Brussel-Zuid zullen met het geld verschillende wissels vernieuwd worden. Daarnaast voorziet Infrabel ook in extra budget voor de modernisering van de spoorinfrastructuur in de havens van Antwerpen en Gent. Zo wordt in de Port of Antwerp gestart met de vernieuwing van de rangeerinstallaties. Op andere plaatsen is het mogelijk om een aantal aansluitingen van industriële klanten (zoals Nyrstar en Disteel) te vernieuwen. Daarnaast wordt er ook ingezet op de herconfiguratie van de sporenbundel M in Leuven, waardoor er ruimte komt voor lange sporen. "Stuk voor stuk gaat het hier om cruciale investeringen voor het goederentransport in ons land. Extra troeven die belangrijk zijn om de modal shift te realiseren, waarbij gemikt wordt op een stijging van het goederentransport per spoor." In totaal beschikt Infrabel voor 2021 over een investeringsbudget van meer dan 1 miljard euro. Dat geld gaat onder meer naar de uitrol van het Europese veiligheidssysteem ETCS, naar het vernieuwen van sporen, bovenleidingen, signalisatie en naar de aanleg van het Brusselse regionale netwerk GEN. Infrabel hoopt in de toekomst ook nog te kunnen profiteren van subsidies in het kader van het herstelplan van de Europese Unie. (Belga)

Concreet gaat 41,4 miljoen naar de spoorinfrastructuur in Vlaanderen, 27,6 miljoen naar Wallonië en 6 miljoen euro naar Brussel. "Geleidelijk aan kan heel wat spoorinfrastructuur, waarvan de optimale levensduur is overschreden, vernieuwd worden. Hierdoor kunnen veel negatieve gevolgen voor het treinverkeer in het hele land vermeden worden", luidt het. Voor Vlaanderen worden de extra middelen onder meer ingezet om delen van de spoorlijn Brussel-Oostende (L50A) -de drukste spoorlijn van het land- en de lijnen Aalst-Burst (L82) en De Pinte-Ronse (L86) te moderniseren. Op deze laatste spoorlijn wordt de Louise-Marietunnel in de Vlaamse Ardennen gemoderniseerd waardoor een tijdelijke snelheidsbeperking wordt vermeden. Wat het onthaal van de reizigers betreft, worden de middelen toegewezen in functie van het "masterplan voor de stations" van de NMBS. Het gaat dan over perronverhogingen en de vernieuwing van informaticasystemen die de reizigersinformatie in de stations ondersteunen. In Brussel gaat het extra budget naar de vernieuwing van sporen en metalen bruggen op het westelijke ringspoor rond Brussel (L28). "Dat is erg belangrijk om de bediening van Audi Brussel te blijven verzekeren", klinkt het. In het station Brussel-Zuid zullen met het geld verschillende wissels vernieuwd worden. Daarnaast voorziet Infrabel ook in extra budget voor de modernisering van de spoorinfrastructuur in de havens van Antwerpen en Gent. Zo wordt in de Port of Antwerp gestart met de vernieuwing van de rangeerinstallaties. Op andere plaatsen is het mogelijk om een aantal aansluitingen van industriële klanten (zoals Nyrstar en Disteel) te vernieuwen. Daarnaast wordt er ook ingezet op de herconfiguratie van de sporenbundel M in Leuven, waardoor er ruimte komt voor lange sporen. "Stuk voor stuk gaat het hier om cruciale investeringen voor het goederentransport in ons land. Extra troeven die belangrijk zijn om de modal shift te realiseren, waarbij gemikt wordt op een stijging van het goederentransport per spoor." In totaal beschikt Infrabel voor 2021 over een investeringsbudget van meer dan 1 miljard euro. Dat geld gaat onder meer naar de uitrol van het Europese veiligheidssysteem ETCS, naar het vernieuwen van sporen, bovenleidingen, signalisatie en naar de aanleg van het Brusselse regionale netwerk GEN. Infrabel hoopt in de toekomst ook nog te kunnen profiteren van subsidies in het kader van het herstelplan van de Europese Unie. (Belga)