Dat er meer geld is, komt door de toepassing van bijgewerkte macro-economische parameters, voornamelijk de inflatie. De wenslijstjes met investeringsprojecten van de regio's en de federale overheid overtreffen volgens verschillende bronnen echter nog altijd ruimschoots dat bedrag. Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) heeft al aangegeven dat hij vindt dat Vlaanderen recht heeft op 3 miljard euro. Dat komt overeen met het aandeel van Vlaanderen in het bruto binnenlands product. Interfederale werkgroepen hebben alle projecten in de verschillende domeinen uitgewerkt en opgelijst. Het is momenteel niet mogelijk om Europa een lijstje met de inhoudelijk beste projecten voor te leggen of de prioriteiten vast te leggen, wars van waar in België het geld zal terechtkomen. Daarom kan alleen een ordinaire verdeelsleutel soelaas bieden om het dossier in een volgende fase te krijgen. Daarover voert premier Alexander De Croo (Open Vld) momenteel bilaterale gesprekken met de regeringsleiders van de verschillende regio's. België wil zo snel mogelijk een voorlopig plan indienen, met daarin iets meer projecten dan het budget toestaat. Er wordt immers vanuit gegaan dat de Europese Commissie sowieso een streep zal trekken door een aantal projecten. Met die kennis kan dan in april het definitieve plan ingediend worden. Dat moet uiterlijk eind april goedgekeurd zijn door de Europese Commissie. (Belga)

Dat er meer geld is, komt door de toepassing van bijgewerkte macro-economische parameters, voornamelijk de inflatie. De wenslijstjes met investeringsprojecten van de regio's en de federale overheid overtreffen volgens verschillende bronnen echter nog altijd ruimschoots dat bedrag. Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) heeft al aangegeven dat hij vindt dat Vlaanderen recht heeft op 3 miljard euro. Dat komt overeen met het aandeel van Vlaanderen in het bruto binnenlands product. Interfederale werkgroepen hebben alle projecten in de verschillende domeinen uitgewerkt en opgelijst. Het is momenteel niet mogelijk om Europa een lijstje met de inhoudelijk beste projecten voor te leggen of de prioriteiten vast te leggen, wars van waar in België het geld zal terechtkomen. Daarom kan alleen een ordinaire verdeelsleutel soelaas bieden om het dossier in een volgende fase te krijgen. Daarover voert premier Alexander De Croo (Open Vld) momenteel bilaterale gesprekken met de regeringsleiders van de verschillende regio's. België wil zo snel mogelijk een voorlopig plan indienen, met daarin iets meer projecten dan het budget toestaat. Er wordt immers vanuit gegaan dat de Europese Commissie sowieso een streep zal trekken door een aantal projecten. Met die kennis kan dan in april het definitieve plan ingediend worden. Dat moet uiterlijk eind april goedgekeurd zijn door de Europese Commissie. (Belga)