Het gemeentebestuur heeft een informatienummer voor de bevolking geopend: 052/43.24.43. Er wordt gevraagd niet te bellen naar de dienst 100, brandweer of politie. Deze diensten moeten bereikbaar blijven voor dringende noodinterventies.

Bij het treinongeval in Wetteren zijn 1 dode en 17 gewonden gevallen, zegt gouverneur Jan Briers. Het gaat om omwonenden. Het wordt onderzocht of de giftige dampen die vrijkwamen de oorzaak zijn.

Na het treinongeval in Wetteren is 1 dode geteld en zeventien gewonden naar het ziekenhuis overgebracht. Dat meldt gouverneur Jan Briers. Hij laat onderzoeken of de feiten verband houden met de treinramp.

Dat meldt de persdienst van de provincie Oost-Vlaanderen in een communiqué, die zo informatie herroept die op een eerdere persconferentie was vrijgegeven. De gewonden werden opgenomen in verschillende ziekenhuizen in Aalst, Zottegem en Gent. Er is evenwel nog geen zekerheid of er een verband is tussen het overlijden en het treinongeval. Dat wordt onderzocht, luidt het. Ook over de oorzaak van het ongeval is voorlopig geen duidelijkheid.

Daarnaast blijft het afwachten wanneer de geëvacueerden naar huis mogen. Zij worden intussen opgevangen in Melle. De rusthuizen en het ziekenhuis in de Wegvoeringstraat moeten niet ontruimd worden. De metingen daar geven geen toxische stoffen aan.

Uit voorzorg wordt wel gevraagd ventilatiesystemen uit te schakelen in Wetteren centrum, Schellebelle en Serskamp. Kraantjeswater staat niet in verbinding met de riolering, en vormt geen probleem voor de gezondheid, aldus de Oost-Vlaamse persdienst. Preventief wordt wel gevraagd om grondwater/putwater voorlopig niet te gebruiken

Perimeter van 500 meter

Omwille van het ontploffingsgevaar werd in eerste instantie een perimeter van 500 meter rond het ongeval uitgezet. Bewoners binnen deze perimeter moesten hun huizen verlaten. In een tweede perimeter van een kilometer kregen de mensen de raad om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. Het is in die perimeter dat volgens gouverneur Briers veertien gewonden en twee doden vielen. Een van de slachtoffers maakt deel uit van een gezin van vijf personen, die allemaal werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Gouverneur Briers benadrukt dat bij de andere vier leden van het gezin geen toxische waarden zijn gemeten. De gouverneur meent dan ook dat er nog geen oorzakelijk verband kan gesteld worden tussen de ramp en het overlijden of de misselijkheid. Mogelijk zorgde het spoelen van de riolen voor een opstoot van het gas. Zo werden vijf extra straten in het centrum van Wetteren geëvacueerd. Ook de evacuatie van de rusthuizen werd voorbereid, maar volgens Briers is dit niet meer aan de orde. Door het spoelen van de rioleringen zijn volgens Briers de toxische waarden in de riolen wel herleid tot nul.

Op de vraag wanneer de wagons volledig zullen zijn geblust, moet de gouverneur voorlopig het antwoord schuldig blijven.

Acrylnitril kankerverwekkend bij chronische blootstelling (brandweerexpert)

Acrylnitril is een licht ontvlambare giftige vloeistof die kankerverwekkend is maar enkel bij een chronische blootstelling aan de stof. De rook van de brand vormt een veel minder groot gevaar voor de gezondheid dan acrylnitril zelf, zo is van een medewerker van het Brandweer Informatiecentrum voor Gevaarlijke stoffen (BIG) vernomen. Butadieen is een zeer licht ontvlambare en licht irriterende stof, maar vormt geen gevaar zolang er geen lek is waaruit het vloeibare gas kan ontsnappen en zolang de omgeving voldoende gekoeld wordt, legde Koen Haveneers van het BIG aan Belga uit.

De wagons met butadieen staan voor zover bekend niet in brand. De brandweer laat de wagons met acrylnitril gecontroleerd uitbranden, de veiligste oplossing volgens Haveneers.

Na giftig water in riolen, ook bovengronds giftige dampen

Ook bovengrond werden kleine hoeveelheden giftige dampen gemeten. Daarom werd beslist om bijkomend vijf straten in het centrum van Wetteren te ontruimen. Het gaat om de Scheldedreef, Scheldekaai, Paardenkerkhofstraat, Achttien Augustuslaan (tussen Paardenkerkhofstraat en Wegvoeringstraat) en de Wegvoeringstraat (tussen Markt en Achttien Augustuslaan).

Bij het spoelen van de riolering werden op bepaalde plaatsen toch negatieve waarden gemeten. Zo werd het crisiscentrum verhuisd van Wetteren naar Wichelen. Aanvankelijk werd gedacht dat er enkel in de riolering giftige dampen aanwezig waren. Die kwamen er doordat er met het bluswater giftige stoffen in de riool waren gestroomd. Om de dampen uit de riolering te verwijderen, werd het pompstation stilgelegd en de rioleringen gespoeld. Uit metingen blijkt nu dat er op bepaalde plaatsen bovengronds toch negatieve waarden werden genoteerd.

Uit voorzorg werd het crisiscentrum verplaatst van het Sociaal Huis van Wetteren verhuisd naar Wichelen. De politie doet een oproep aan alle inwoners om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Het politiebevel, dat er kwam nadat bleek dat niet iedereen zich hield aan de oproep van de politie, geldt voor de zone van Wetteren centrum, tussen de Schelde, Koningin Astridlaan, Jan Broeckaertlaan, het begin Acaciastraat en Smetledesteenweg, tot en met Schellebelle en Serskamp. Het is ook absoluut verboden om de politieversperringen te doorbreken, luidt het.

Buitenactiviteiten afgelast

Alle buitenactiviteiten in het centrum van Wetteren werden afgelast. Zo werd ook de voetbalwedstrijd tussen RC Wetteren-Kwatrecht en KSK Lovendegem in eerste provinciale zaterdagavond afgelast en verplaatst naar zondag 17 uur. Enkele sportactiviteiten werden eerder al preventief afgelast, zoals de lessen van turnclub Wriemel, het judotornooi in sporthal De Warande en de Mountainbiketrial in Schellebelle.

De rusthuizen en het ziekenhuis in de Wegvoeringstraat zijn voorlopig niet ontruimd, hier zijn wel permanent meetploegen aan de slag. De voorbereidingen voor een evacuatie worden wel al genomen, om snel te kunnen reageren.

Ongeveer 300 bewoners uit een straal van 500 meter rond het ongeval zijn zaterdagochtend vroeg geëvacueerd. Voor wie niet bij familie terecht kan, werden twee tijdelijke onthaalcentra opgericht. In een straal van 1.000 meter moeten mensen ramen en deuren dichthouden. Een zwarte rookpluim was van ver zichtbaar en drijft af naar het dorp Schellebelle en Wichelen. De FOD Volksgezondheid is ter plaatse. Twee buurtbewoners die in shock waren, zijn naar het UZ Gent overgebracht.

Er wordt aangeraden om het centrum van Wetteren te vermijden omdat het zeer beperkt bereikbaar is.

Provinciaal rampenplan

De provinciale fase van het rampenplan blijft nog steeds van kracht. Gouverneur Jan Briers vermoedt dat het gecontroleerd leegbranden van de wagons nog zeker tot zaterdagavond zal duren. Bluswater met sporen van de giftige stoffen is inmiddels in de riolering terechtgekomen.

De treinwagons gecontroleerd laten uitbranden is de meest veilige optie, omdat blussen giftige dampen zou kunnen vrijmaken. "Door ze te laten leegbranden, komen er zo weinig mogelijk toxische stoffen in de lucht", legt gouverneur Briers uit. Het leegbranden zou volgens Briers naar de eerste schattingen nog tot zaterdagavond duren.

Een gezin dat zich in een perimeter van 1.000 meter rond het ongeval bevond, raakte onwel en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Giftig bluswater in riolering

Het werd door de brandweer vastgesteld dat het bluswater dat in de riolering terecht is gekomen, sporen van giftige stoffen bevat. "De dampen zijn gelukkig zwaarder dan lucht en het beperkt zich dus enkel tot de ondergrondse rioleringen," was wat Briers zei voor de negatieve waarden ook bovengrond gemeten werden. "Het mengsel is ook niet explosief. Aquafin zal het pompstation stilleggen, waarna de rioleringen worden gespoeld. Er is geen gevaar voor mens en dier", verzekert Briers.

Foutgelopen bij wissel

"Het is bij een wissel verkeerd gelopen, maar waar het fout ging, moet nog worden onderzocht. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat de Nederlandse machinist die de Duitse goederentrein bestuurde, geen fout treft", aldus Briers. Over de oorzaak van het ongeval wil de woordvoerder van Infrabel, Frédéric Petit, geen uitspraken doen. Petit benadrukt dat de ontsporing absoluut niet het gevolg was van de werken in de buurt. "Er waren tijdens de nacht werken aan het spoor gepland en die werken verliepen conform alle veiligheidsbepalingen", aldus Petit.

De ontspoorde goederentrein die reed onder licentie van NMBS Logistics werd getrokken werd door Duits locomotieven en bestuurd werd door een Nederlandse treinbestuurder, meldt de NMBS. Marc Descheemaecker, de topman van de NMBS, en Luc Lallemand, topman van Infrabel, gingen ter plaatse en hadden onder meer een ontmoeting met de burgemeesters Wetteren en Wichelen en de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Jan Briers. Ook minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) volgt de zaak op, maar is niet ter plaatse.

Descheemaecker bevestigde dat de NMBS twee oplossingen heeft om een alternatieve dienst te verzekeren voor de reizigers. Deze oplossingen berusten op twee assen: het omleiden van de treinen van De Panne naar Brussel en van Gent-Sint-Pieters naar Brussel-Nationaal-Luchthaven en het instellen van een busdienst tussen Gent-Sint-Pieters tussen Aalst en tussen Gent-Sint-Pieters en Dendermonde.

Spoorverkeer onderbroken

Zaterdagochtend zal het reizigersverkeer op de spoorlijnen van Denderleeuw naar Gent-Sint-Pieters en van Dendermonde naar Gent-Sint-Pieters onderbroken zijn, aldus de Infrabel-woordvoerder. Er worden vervangbussen en navettetreinen ingelegd. Infrabel vermoedt dat er nog de ganse week hinder zal zijn. Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers verklaarde dat er minstens twee dagen geen spoorverkeer via Wetteren mogelijk zal zijn.

Tussen Gent-Sint-Pieters en Aalst en tussen Gent-Sint-Pieters en Dendermonde zullen vervangbussen rijden. De treinen tussen De Panne en Brussel-Noord zullen omgeleid worden via de lijn 50A, net als die van Gent-Sint-Pieters naar Brussel-Nationaal-Luchthaven. Omdat het treinverkeer tussen Kortrijk en Mechelen onderbroken is, zullen er pendeltreinen rijden tussen Kortrijk en Gent-Sint-Pieters en tussen Dendermonde en Mechelen.

Ontvlambare producten

De trein met dertien wagons reed één kilometer buiten het station van Schellebelle in de richting van Wetteren. Aan boord waren chemisch ontvlambare producten. Er zijn zes van de dertien wagons ontspoord, twee gekanteld en drie vatten vuur. De brandende wagons bevatten de giftige stof acrylnitryl, zo verklaarde de brandweer.

Uit de brandende wagons (wagon één, twee en vijf) kwam cyanide vrij, een kankerverwekkende stof die in het bloed kan worden opgenomen. Uit de eerste metingen in Wetteren en omliggende gemeenten blijkt dat de rook niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Dat is vernomen op het crisiscentrum.

Er werden cyanokits verzameld voor het geval mensen geïntoxiceerd raken.

Geblust met schuim

Twee andere wagons bevatten de stof butadieen, er zijn ook vijf lege wagons en de laatste wagon bevat een licht metaal. Die staat niet in brand. Als dat het geval zou zijn, kan die niet met water geblust worden. De civiele bescherming legde een hogedrukleiding vanaf de Schelde dwars door het centrum van Wetteren tot aan de rampplaats. Daardoor is de gemeente moeilijk bereikbaar. Wie kan, mijdt best de plaats. Er wordt met schuim geblust, waardoor veel water nodig is.

Het provinciaal commando van Defensie is ter plaatse, net als de civiele bescherming en de zeven korpsen uit de brandweerzone. Hun personeel draagt beschermende kledij. De FOD Volksgezondheid heeft tien ziekenwagens opgevorderd. Er is ook een expert van BASF ter plaatse om advies te verlenen.

Informatienummer voor bevolking geopend

Het informatienummer voor de inwoners wijzigt naar 052/43.24.43. Er wordt gevraagd niet te bellen naar de dienst 100, brandweer of politie. Deze diensten moeten bereikbaar blijven voor dringende noodinterventies. De gemeente informeert burgers ook op haar website. (Belga/TV/SD)

Bij het treinongeval in Wetteren zijn 1 dode en 17 gewonden gevallen, zegt gouverneur Jan Briers. Het gaat om omwonenden. Het wordt onderzocht of de giftige dampen die vrijkwamen de oorzaak zijn.Na het treinongeval in Wetteren is 1 dode geteld en zeventien gewonden naar het ziekenhuis overgebracht. Dat meldt gouverneur Jan Briers. Hij laat onderzoeken of de feiten verband houden met de treinramp.Dat meldt de persdienst van de provincie Oost-Vlaanderen in een communiqué, die zo informatie herroept die op een eerdere persconferentie was vrijgegeven. De gewonden werden opgenomen in verschillende ziekenhuizen in Aalst, Zottegem en Gent. Er is evenwel nog geen zekerheid of er een verband is tussen het overlijden en het treinongeval. Dat wordt onderzocht, luidt het. Ook over de oorzaak van het ongeval is voorlopig geen duidelijkheid. Daarnaast blijft het afwachten wanneer de geëvacueerden naar huis mogen. Zij worden intussen opgevangen in Melle. De rusthuizen en het ziekenhuis in de Wegvoeringstraat moeten niet ontruimd worden. De metingen daar geven geen toxische stoffen aan. Uit voorzorg wordt wel gevraagd ventilatiesystemen uit te schakelen in Wetteren centrum, Schellebelle en Serskamp. Kraantjeswater staat niet in verbinding met de riolering, en vormt geen probleem voor de gezondheid, aldus de Oost-Vlaamse persdienst. Preventief wordt wel gevraagd om grondwater/putwater voorlopig niet te gebruikenPerimeter van 500 meterOmwille van het ontploffingsgevaar werd in eerste instantie een perimeter van 500 meter rond het ongeval uitgezet. Bewoners binnen deze perimeter moesten hun huizen verlaten. In een tweede perimeter van een kilometer kregen de mensen de raad om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. Het is in die perimeter dat volgens gouverneur Briers veertien gewonden en twee doden vielen. Een van de slachtoffers maakt deel uit van een gezin van vijf personen, die allemaal werden overgebracht naar het ziekenhuis. Gouverneur Briers benadrukt dat bij de andere vier leden van het gezin geen toxische waarden zijn gemeten. De gouverneur meent dan ook dat er nog geen oorzakelijk verband kan gesteld worden tussen de ramp en het overlijden of de misselijkheid. Mogelijk zorgde het spoelen van de riolen voor een opstoot van het gas. Zo werden vijf extra straten in het centrum van Wetteren geëvacueerd. Ook de evacuatie van de rusthuizen werd voorbereid, maar volgens Briers is dit niet meer aan de orde. Door het spoelen van de rioleringen zijn volgens Briers de toxische waarden in de riolen wel herleid tot nul. Op de vraag wanneer de wagons volledig zullen zijn geblust, moet de gouverneur voorlopig het antwoord schuldig blijven.Acrylnitril kankerverwekkend bij chronische blootstelling (brandweerexpert) Acrylnitril is een licht ontvlambare giftige vloeistof die kankerverwekkend is maar enkel bij een chronische blootstelling aan de stof. De rook van de brand vormt een veel minder groot gevaar voor de gezondheid dan acrylnitril zelf, zo is van een medewerker van het Brandweer Informatiecentrum voor Gevaarlijke stoffen (BIG) vernomen. Butadieen is een zeer licht ontvlambare en licht irriterende stof, maar vormt geen gevaar zolang er geen lek is waaruit het vloeibare gas kan ontsnappen en zolang de omgeving voldoende gekoeld wordt, legde Koen Haveneers van het BIG aan Belga uit. De wagons met butadieen staan voor zover bekend niet in brand. De brandweer laat de wagons met acrylnitril gecontroleerd uitbranden, de veiligste oplossing volgens Haveneers. Na giftig water in riolen, ook bovengronds giftige dampenOok bovengrond werden kleine hoeveelheden giftige dampen gemeten. Daarom werd beslist om bijkomend vijf straten in het centrum van Wetteren te ontruimen. Het gaat om de Scheldedreef, Scheldekaai, Paardenkerkhofstraat, Achttien Augustuslaan (tussen Paardenkerkhofstraat en Wegvoeringstraat) en de Wegvoeringstraat (tussen Markt en Achttien Augustuslaan). Bij het spoelen van de riolering werden op bepaalde plaatsen toch negatieve waarden gemeten. Zo werd het crisiscentrum verhuisd van Wetteren naar Wichelen. Aanvankelijk werd gedacht dat er enkel in de riolering giftige dampen aanwezig waren. Die kwamen er doordat er met het bluswater giftige stoffen in de riool waren gestroomd. Om de dampen uit de riolering te verwijderen, werd het pompstation stilgelegd en de rioleringen gespoeld. Uit metingen blijkt nu dat er op bepaalde plaatsen bovengronds toch negatieve waarden werden genoteerd. Uit voorzorg werd het crisiscentrum verplaatst van het Sociaal Huis van Wetteren verhuisd naar Wichelen. De politie doet een oproep aan alle inwoners om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Het politiebevel, dat er kwam nadat bleek dat niet iedereen zich hield aan de oproep van de politie, geldt voor de zone van Wetteren centrum, tussen de Schelde, Koningin Astridlaan, Jan Broeckaertlaan, het begin Acaciastraat en Smetledesteenweg, tot en met Schellebelle en Serskamp. Het is ook absoluut verboden om de politieversperringen te doorbreken, luidt het. Buitenactiviteiten afgelastAlle buitenactiviteiten in het centrum van Wetteren werden afgelast. Zo werd ook de voetbalwedstrijd tussen RC Wetteren-Kwatrecht en KSK Lovendegem in eerste provinciale zaterdagavond afgelast en verplaatst naar zondag 17 uur. Enkele sportactiviteiten werden eerder al preventief afgelast, zoals de lessen van turnclub Wriemel, het judotornooi in sporthal De Warande en de Mountainbiketrial in Schellebelle. De rusthuizen en het ziekenhuis in de Wegvoeringstraat zijn voorlopig niet ontruimd, hier zijn wel permanent meetploegen aan de slag. De voorbereidingen voor een evacuatie worden wel al genomen, om snel te kunnen reageren. Ongeveer 300 bewoners uit een straal van 500 meter rond het ongeval zijn zaterdagochtend vroeg geëvacueerd. Voor wie niet bij familie terecht kan, werden twee tijdelijke onthaalcentra opgericht. In een straal van 1.000 meter moeten mensen ramen en deuren dichthouden. Een zwarte rookpluim was van ver zichtbaar en drijft af naar het dorp Schellebelle en Wichelen. De FOD Volksgezondheid is ter plaatse. Twee buurtbewoners die in shock waren, zijn naar het UZ Gent overgebracht. Er wordt aangeraden om het centrum van Wetteren te vermijden omdat het zeer beperkt bereikbaar is. Provinciaal rampenplan De provinciale fase van het rampenplan blijft nog steeds van kracht. Gouverneur Jan Briers vermoedt dat het gecontroleerd leegbranden van de wagons nog zeker tot zaterdagavond zal duren. Bluswater met sporen van de giftige stoffen is inmiddels in de riolering terechtgekomen. De treinwagons gecontroleerd laten uitbranden is de meest veilige optie, omdat blussen giftige dampen zou kunnen vrijmaken. "Door ze te laten leegbranden, komen er zo weinig mogelijk toxische stoffen in de lucht", legt gouverneur Briers uit. Het leegbranden zou volgens Briers naar de eerste schattingen nog tot zaterdagavond duren. Een gezin dat zich in een perimeter van 1.000 meter rond het ongeval bevond, raakte onwel en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Giftig bluswater in rioleringHet werd door de brandweer vastgesteld dat het bluswater dat in de riolering terecht is gekomen, sporen van giftige stoffen bevat. "De dampen zijn gelukkig zwaarder dan lucht en het beperkt zich dus enkel tot de ondergrondse rioleringen," was wat Briers zei voor de negatieve waarden ook bovengrond gemeten werden. "Het mengsel is ook niet explosief. Aquafin zal het pompstation stilleggen, waarna de rioleringen worden gespoeld. Er is geen gevaar voor mens en dier", verzekert Briers. Foutgelopen bij wissel"Het is bij een wissel verkeerd gelopen, maar waar het fout ging, moet nog worden onderzocht. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat de Nederlandse machinist die de Duitse goederentrein bestuurde, geen fout treft", aldus Briers. Over de oorzaak van het ongeval wil de woordvoerder van Infrabel, Frédéric Petit, geen uitspraken doen. Petit benadrukt dat de ontsporing absoluut niet het gevolg was van de werken in de buurt. "Er waren tijdens de nacht werken aan het spoor gepland en die werken verliepen conform alle veiligheidsbepalingen", aldus Petit. De ontspoorde goederentrein die reed onder licentie van NMBS Logistics werd getrokken werd door Duits locomotieven en bestuurd werd door een Nederlandse treinbestuurder, meldt de NMBS. Marc Descheemaecker, de topman van de NMBS, en Luc Lallemand, topman van Infrabel, gingen ter plaatse en hadden onder meer een ontmoeting met de burgemeesters Wetteren en Wichelen en de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Jan Briers. Ook minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) volgt de zaak op, maar is niet ter plaatse. Descheemaecker bevestigde dat de NMBS twee oplossingen heeft om een alternatieve dienst te verzekeren voor de reizigers. Deze oplossingen berusten op twee assen: het omleiden van de treinen van De Panne naar Brussel en van Gent-Sint-Pieters naar Brussel-Nationaal-Luchthaven en het instellen van een busdienst tussen Gent-Sint-Pieters tussen Aalst en tussen Gent-Sint-Pieters en Dendermonde.Spoorverkeer onderbroken Zaterdagochtend zal het reizigersverkeer op de spoorlijnen van Denderleeuw naar Gent-Sint-Pieters en van Dendermonde naar Gent-Sint-Pieters onderbroken zijn, aldus de Infrabel-woordvoerder. Er worden vervangbussen en navettetreinen ingelegd. Infrabel vermoedt dat er nog de ganse week hinder zal zijn. Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers verklaarde dat er minstens twee dagen geen spoorverkeer via Wetteren mogelijk zal zijn. Tussen Gent-Sint-Pieters en Aalst en tussen Gent-Sint-Pieters en Dendermonde zullen vervangbussen rijden. De treinen tussen De Panne en Brussel-Noord zullen omgeleid worden via de lijn 50A, net als die van Gent-Sint-Pieters naar Brussel-Nationaal-Luchthaven. Omdat het treinverkeer tussen Kortrijk en Mechelen onderbroken is, zullen er pendeltreinen rijden tussen Kortrijk en Gent-Sint-Pieters en tussen Dendermonde en Mechelen.Ontvlambare producten De trein met dertien wagons reed één kilometer buiten het station van Schellebelle in de richting van Wetteren. Aan boord waren chemisch ontvlambare producten. Er zijn zes van de dertien wagons ontspoord, twee gekanteld en drie vatten vuur. De brandende wagons bevatten de giftige stof acrylnitryl, zo verklaarde de brandweer. Uit de brandende wagons (wagon één, twee en vijf) kwam cyanide vrij, een kankerverwekkende stof die in het bloed kan worden opgenomen. Uit de eerste metingen in Wetteren en omliggende gemeenten blijkt dat de rook niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Dat is vernomen op het crisiscentrum.Er werden cyanokits verzameld voor het geval mensen geïntoxiceerd raken. Geblust met schuimTwee andere wagons bevatten de stof butadieen, er zijn ook vijf lege wagons en de laatste wagon bevat een licht metaal. Die staat niet in brand. Als dat het geval zou zijn, kan die niet met water geblust worden. De civiele bescherming legde een hogedrukleiding vanaf de Schelde dwars door het centrum van Wetteren tot aan de rampplaats. Daardoor is de gemeente moeilijk bereikbaar. Wie kan, mijdt best de plaats. Er wordt met schuim geblust, waardoor veel water nodig is. Het provinciaal commando van Defensie is ter plaatse, net als de civiele bescherming en de zeven korpsen uit de brandweerzone. Hun personeel draagt beschermende kledij. De FOD Volksgezondheid heeft tien ziekenwagens opgevorderd. Er is ook een expert van BASF ter plaatse om advies te verlenen. Informatienummer voor bevolking geopend Het informatienummer voor de inwoners wijzigt naar 052/43.24.43. Er wordt gevraagd niet te bellen naar de dienst 100, brandweer of politie. Deze diensten moeten bereikbaar blijven voor dringende noodinterventies. De gemeente informeert burgers ook op haar website. (Belga/TV/SD)