Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad zaterdag. De commissie brengt in principe om de twee jaar een rapport uit, maar het laatste dateert al van 2012. Daar moet nu verandering in komen, al weten de commissieleden zelf van niets.

Het gaat onder meer om gynaecoloog Hendrik Cammu die verbijsterd reageert in de krant. 'Ik kan me niet eens herinneren dat ik me ooit kandidaat stelde. Laat staan dat ik op de hoogte was van mijn officiële benoeming.'

Volgens een KB dat maandag in het Staatsblad verscheen, is de professor een van de leden van de nieuwe Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking. Alleen heeft niemand hem daarvan verwittigd. Hetzelfde geldt voor minstens drie anderen. Zij stelden zich naar eigen zeggen wél kandidaat, maar dat gebeurde jaren geleden en sindsdien vernamen ze weinig of niets meer.

De eerstvolgende vergadering van de commissie is voorzien op 19 december. Begin februari zou de commissie al een nieuw rapport voorstellen aan de Kamer, maar de vraag is of dat haalbaar is.