Vlieghe vreest dat het coronavirus een heropleving zal kennen. 'De vraag is dan vooral welke de omvang zal zijn van die heropleving. Mogelijk is het daarvoor niet per se wachten tot de herfst, het virus kan namelijk ook deze zomer al opnieuw de kop opsteken. Het is onze taak om waakzaam te blijven en een rem te zetten op een al te enthousiaste heropstart van de samenleving. We hebben nu gezien hoe de eerste golf eruit zag en we moeten ons voorbereiden op een tweede golf, ook al zullen we proberen om het niet zover te laten komen.'

Het kan dus zijn dat België opnieuw in lockdown moet en experts werken daarom al aan een plan voor een nieuwe isolatieperiode. 'Maar een heropleving komt er niet van de ene dag op de andere: we zullen die zien aankomen. Ook kan het zijn dat er slechts op één specifieke plaats een heropleving wordt vastgesteld, en dat vereist een speciale aanpak. Er zijn kortom heel wat scenario's. Sommige landen die op een eerder enthousiaste manier de lockdown hebben afgebouwd, hebben uiteindelijk een stap terug moeten zetten, zoals Japan, Taiwan en Singapore.'

Interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem bevestigt dat een tweede lockdown, en zelfs nog strengere maatregelen dan nu, tot de mogelijkheden behoort. 'Ik denk dat wanneer de mensen zien dat het aantal overlijdens opnieuw stijgt en de ziekenhuizen opnieuw vollopen, ze de nieuwe maatregelen zullen respecteren', aldus Van Laethem.

Wat het op vakantie gaan betreft, dat wordt nog onderzocht, vervolgt Erika Vlieghe. 'We zouden ons kunnen voorstellen dat we deze zomer in eigen land op vakantie gaan, maar ook dat moet georganiseerd worden. We kunnen niet iedereen naar het strand of de Ardennen sturen.'

Vlieghe vreest dat het coronavirus een heropleving zal kennen. 'De vraag is dan vooral welke de omvang zal zijn van die heropleving. Mogelijk is het daarvoor niet per se wachten tot de herfst, het virus kan namelijk ook deze zomer al opnieuw de kop opsteken. Het is onze taak om waakzaam te blijven en een rem te zetten op een al te enthousiaste heropstart van de samenleving. We hebben nu gezien hoe de eerste golf eruit zag en we moeten ons voorbereiden op een tweede golf, ook al zullen we proberen om het niet zover te laten komen.' Het kan dus zijn dat België opnieuw in lockdown moet en experts werken daarom al aan een plan voor een nieuwe isolatieperiode. 'Maar een heropleving komt er niet van de ene dag op de andere: we zullen die zien aankomen. Ook kan het zijn dat er slechts op één specifieke plaats een heropleving wordt vastgesteld, en dat vereist een speciale aanpak. Er zijn kortom heel wat scenario's. Sommige landen die op een eerder enthousiaste manier de lockdown hebben afgebouwd, hebben uiteindelijk een stap terug moeten zetten, zoals Japan, Taiwan en Singapore.' Interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem bevestigt dat een tweede lockdown, en zelfs nog strengere maatregelen dan nu, tot de mogelijkheden behoort. 'Ik denk dat wanneer de mensen zien dat het aantal overlijdens opnieuw stijgt en de ziekenhuizen opnieuw vollopen, ze de nieuwe maatregelen zullen respecteren', aldus Van Laethem. Wat het op vakantie gaan betreft, dat wordt nog onderzocht, vervolgt Erika Vlieghe. 'We zouden ons kunnen voorstellen dat we deze zomer in eigen land op vakantie gaan, maar ook dat moet georganiseerd worden. We kunnen niet iedereen naar het strand of de Ardennen sturen.'