Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) vergadert maandagnamiddag met vertegenwoordigers van de Nationale Bank en het federaal Planbureau en met de zes experts over de voorstellen voor een nieuwe financieringswet die zijn gedaan.

N-VA, PS, CD&V, SP.A, CDH, Ecolo en Groen! dienden elk een voorstel in voor een herziene financieringswet, die de geldstromen tussen het federale niveau en de deelstaten regelt.

Vande Lanotte maakte die voorstellen ter berekening over aan de Nationale Bank en het Planbureau, die tegen maandag een eerste rapport moesten indienen. Er was afgesproken dat de zes experts die werden aangesteld daarop mochten reageren.

Daarvoor werd maandagnamiddag een vergadering belegd op de hoofdzetel van de Nationale Bank, waar naast de experts en Vande Lanotte ook vertegenwoordigers van de Nationale Bank en het Planbureau aan deelnamen.

Vande Lanotte sprak voor de vergadering over een 'eerste
toets onder wetenschappers'. De zes experts zullen de simulaties een eerste keer doornemen.

Het gaat om Rudi Vander Vennet, Paul De Grauwe, Theo Peeters, Mathias Dewatripont, Etienne de Callataÿ en Michel Mignolet. Zij kunnen eventueel bemerkingen bij het geleverde werk formuleren. Volgens Vande Lanotte zou het werk een hele week in beslag kunnen nemen.

Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) vergadert maandagnamiddag met vertegenwoordigers van de Nationale Bank en het federaal Planbureau en met de zes experts over de voorstellen voor een nieuwe financieringswet die zijn gedaan.N-VA, PS, CD&V, SP.A, CDH, Ecolo en Groen! dienden elk een voorstel in voor een herziene financieringswet, die de geldstromen tussen het federale niveau en de deelstaten regelt. Vande Lanotte maakte die voorstellen ter berekening over aan de Nationale Bank en het Planbureau, die tegen maandag een eerste rapport moesten indienen. Er was afgesproken dat de zes experts die werden aangesteld daarop mochten reageren.Daarvoor werd maandagnamiddag een vergadering belegd op de hoofdzetel van de Nationale Bank, waar naast de experts en Vande Lanotte ook vertegenwoordigers van de Nationale Bank en het Planbureau aan deelnamen.Vande Lanotte sprak voor de vergadering over een 'eerste toets onder wetenschappers'. De zes experts zullen de simulaties een eerste keer doornemen. Het gaat om Rudi Vander Vennet, Paul De Grauwe, Theo Peeters, Mathias Dewatripont, Etienne de Callataÿ en Michel Mignolet. Zij kunnen eventueel bemerkingen bij het geleverde werk formuleren. Volgens Vande Lanotte zou het werk een hele week in beslag kunnen nemen.