Pascal Borry, bio-ethicus aan de KUL, en emeritus professor gynaecologie Pascal Borry (VUB) willen dat abortus volledig uit het strafwetboek wordt gehaald. Ze vinden ook dat de periode waarin een zwangerschapsonderbreking wordt toegestaan, kan worden uitgebreid en dat de vereiste wachttijd kan worden ingekort. Pascal Borry stelde voor om het Zweedse model over te nemen, waarbij abortus wordt toegestaan tot achttien weken. Momenteel is de termijn in België beperkt tot twaalf weken. De wachttijd van zes dagen na de eerste consultatie moet volgens beide experts worden ingekort. Die kan er immers toe leiden dat er een schuldgevoel ontstaat, of dat de maximumtermijn van twaalf weken alsnog zou worden overschreden. Ook seksueel expertisecentrum Sensoa wil abortus uit de strafwet. Volgens Katrien Vermeire zorgt de huidige wet immers nog steeds voor een stigma. Zij sprak ook tegen dat abortus zou samenhangen met onvoldoende beleid rond contraceptie. De enige afwijkende stem kwam van Fara, een katholieke organisatie die onder meer tienerzwangerschappen begeleidt. De vzw pleit voor een langere periode van reflectie alvorens tot een zwangerschapsonderbreking zou worden overgegaan. (Belga)

Pascal Borry, bio-ethicus aan de KUL, en emeritus professor gynaecologie Pascal Borry (VUB) willen dat abortus volledig uit het strafwetboek wordt gehaald. Ze vinden ook dat de periode waarin een zwangerschapsonderbreking wordt toegestaan, kan worden uitgebreid en dat de vereiste wachttijd kan worden ingekort. Pascal Borry stelde voor om het Zweedse model over te nemen, waarbij abortus wordt toegestaan tot achttien weken. Momenteel is de termijn in België beperkt tot twaalf weken. De wachttijd van zes dagen na de eerste consultatie moet volgens beide experts worden ingekort. Die kan er immers toe leiden dat er een schuldgevoel ontstaat, of dat de maximumtermijn van twaalf weken alsnog zou worden overschreden. Ook seksueel expertisecentrum Sensoa wil abortus uit de strafwet. Volgens Katrien Vermeire zorgt de huidige wet immers nog steeds voor een stigma. Zij sprak ook tegen dat abortus zou samenhangen met onvoldoende beleid rond contraceptie. De enige afwijkende stem kwam van Fara, een katholieke organisatie die onder meer tienerzwangerschappen begeleidt. De vzw pleit voor een langere periode van reflectie alvorens tot een zwangerschapsonderbreking zou worden overgegaan. (Belga)