Drie van de 23 experten die meewerkten aan het rapport van de HGR over nucleair risico, duurzame ontwikkeling en energietransitie, weigerden het eindverslag te onderschrijven. Die onderzoekers zijn lid van het SCK, meldt het nucleaire onderzoekscentrum. "De analyses die in het kader van dit rapport werden uitgevoerd, verliepen niet volgens de regels van de wetenschappelijke kunst", zegt Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN. Volgens expert stralingsbescherming Johan Camps, die optrad als expert voor de domeinen noodplanning, nucleaire risico's en stralingsbescherming, werd de wetenschappelijke integriteit van de experten aangetast. "Als wetenschapper kon ik me niet scharen achter de manier van werken. Er is geen grondige, objectieve analyse gevoerd over de domeinen waarvoor ik als expert optrad. Een objectieve analyse van die domeinen werd namelijk in het gedrang gebracht door het te koppelen aan factoren als 'duurzaamheid van kernenergie'. De conclusies in het rapport zijn dus niet gebaseerd op een ruime wetenschappelijke consultatie." Toen de SCK-experten hun bezorgdheden deelden met de HGR en zich van het eindverslag wilden distantiëren, voelden ze zich onder druk gezet om het rapport toch te onderschrijven. ""Het is onaanvaardbaar dat onze experten zo behandeld worden. Ik ben trots dat ze voet bij stuk hebben gehouden, want wij dragen onze onafhankelijke, wetenschappelijk integriteit hoog in het vaandel", aldus van Walle. Het advies van de HRG besluit dat de huidige techniek van kernenergie op "ethisch, milieu- en gezondheidsvlak niet aan de beginselen van duurzame ontwikkeling voldoet". Een kernuitstap in België kan "tegen een relatief beperkte kostprijs, ook in termen van CO2-impact", aldus het rapport. Dat het SCK zich nu distantieert van het advies, wil volgens van Walle niet zeggen dat het SCK voorstander is van kernenergie. "Het is niet aan ons om uitspraken te doen over de kernuitstap, dat is een politieke beslissing. Het is van groot belang dat er een maatschappelijk debat gevoerd wordt. Eén die gevoed moet worden met wetenschappelijk juiste feiten." (Belga)

Drie van de 23 experten die meewerkten aan het rapport van de HGR over nucleair risico, duurzame ontwikkeling en energietransitie, weigerden het eindverslag te onderschrijven. Die onderzoekers zijn lid van het SCK, meldt het nucleaire onderzoekscentrum. "De analyses die in het kader van dit rapport werden uitgevoerd, verliepen niet volgens de regels van de wetenschappelijke kunst", zegt Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN. Volgens expert stralingsbescherming Johan Camps, die optrad als expert voor de domeinen noodplanning, nucleaire risico's en stralingsbescherming, werd de wetenschappelijke integriteit van de experten aangetast. "Als wetenschapper kon ik me niet scharen achter de manier van werken. Er is geen grondige, objectieve analyse gevoerd over de domeinen waarvoor ik als expert optrad. Een objectieve analyse van die domeinen werd namelijk in het gedrang gebracht door het te koppelen aan factoren als 'duurzaamheid van kernenergie'. De conclusies in het rapport zijn dus niet gebaseerd op een ruime wetenschappelijke consultatie." Toen de SCK-experten hun bezorgdheden deelden met de HGR en zich van het eindverslag wilden distantiëren, voelden ze zich onder druk gezet om het rapport toch te onderschrijven. ""Het is onaanvaardbaar dat onze experten zo behandeld worden. Ik ben trots dat ze voet bij stuk hebben gehouden, want wij dragen onze onafhankelijke, wetenschappelijk integriteit hoog in het vaandel", aldus van Walle. Het advies van de HRG besluit dat de huidige techniek van kernenergie op "ethisch, milieu- en gezondheidsvlak niet aan de beginselen van duurzame ontwikkeling voldoet". Een kernuitstap in België kan "tegen een relatief beperkte kostprijs, ook in termen van CO2-impact", aldus het rapport. Dat het SCK zich nu distantieert van het advies, wil volgens van Walle niet zeggen dat het SCK voorstander is van kernenergie. "Het is niet aan ons om uitspraken te doen over de kernuitstap, dat is een politieke beslissing. Het is van groot belang dat er een maatschappelijk debat gevoerd wordt. Eén die gevoed moet worden met wetenschappelijk juiste feiten." (Belga)