Begin maart stapte Koekelberg zelf op als commissaris-generaal van de federale politie. Uit politieke hoek was hij meermaals onder vuur gekomen. Een reis naar Qatar met secretaresse Sylvie Ricour was uiteindelijk het incident te veel. Al snel bleek dat hij bij de politie de nieuwe functie van verbindingsofficier met de regio's op zich zou nemen.

In de wandelgangen van het Brussels parlement liet Vincent De Wolf weten dat Koekelberg die functie binnen enkele dagen zal opnemen. Tijdens een onderhoud zei Koekelberg hem dat hij "volgende week" benoemd zal worden door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie als 'coördinator verantwoordelijk voor de verbindingsofficieren bij de gewesten en gemeenschappen'.

In die functie zal Koekelberg hun adviezen overmaken aan die overheden wanneer ze regelgeving aanpassen met gevolgen voor politiematerie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een vrachtwagenverbod in de weekends, milieu-overtredingen en verkeersdoorstroming.

Tijdens de plenaire zitting werd minister-president Charles Picqué ondervraagd over zijn wens om in de hoofdstad politiebevoegdheden over te hevelen naar het gewest. Volgens Picqué kan het hoofdstedelijk gewest het politiebeleid, nu verspreid over zes politiezones, mee coördineren. Hij denkt daarbij ook aan de vorming en rekrutering van agenten. (Belga)

Begin maart stapte Koekelberg zelf op als commissaris-generaal van de federale politie. Uit politieke hoek was hij meermaals onder vuur gekomen. Een reis naar Qatar met secretaresse Sylvie Ricour was uiteindelijk het incident te veel. Al snel bleek dat hij bij de politie de nieuwe functie van verbindingsofficier met de regio's op zich zou nemen. In de wandelgangen van het Brussels parlement liet Vincent De Wolf weten dat Koekelberg die functie binnen enkele dagen zal opnemen. Tijdens een onderhoud zei Koekelberg hem dat hij "volgende week" benoemd zal worden door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie als 'coördinator verantwoordelijk voor de verbindingsofficieren bij de gewesten en gemeenschappen'. In die functie zal Koekelberg hun adviezen overmaken aan die overheden wanneer ze regelgeving aanpassen met gevolgen voor politiematerie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een vrachtwagenverbod in de weekends, milieu-overtredingen en verkeersdoorstroming. Tijdens de plenaire zitting werd minister-president Charles Picqué ondervraagd over zijn wens om in de hoofdstad politiebevoegdheden over te hevelen naar het gewest. Volgens Picqué kan het hoofdstedelijk gewest het politiebeleid, nu verspreid over zes politiezones, mee coördineren. Hij denkt daarbij ook aan de vorming en rekrutering van agenten. (Belga)