De voormalige Optima Bank had 10.397 rekeninghouders, waarvan 9.873 natuurlijke personen. In totaal hebben er zich 2.429 gemeld bij het Garantiefonds. "Blijkbaar zijn er nogal wat rekeninghouders die de stap naar de Optima Bank niet als actieve klant hebben beleefd (...) De curatoren hebben bij de aanvang van het faillissement 10.000 brieven verstuurd en de rekeninghouders gevraagd aangifte te doen, maar het merendeel heeft dus niet gereageerd", aldus De Standaard. "Het totaal bedrag van de 7.449 rekeningen waarin nog betaling door het fonds zou kunnen gebeuren, bedraagt ongeveer 6,1 miljoen euro of gemiddeld 818 euro per rekening", zegt curator Hans De Meyer. "Er is wel een verschil tussen de aangegeven schuldvorderingen in het faillissement en de vragen tot tussenkomst bij het Garantiefonds. Niet iedereen die een tussenkomst van het fonds heeft gevraagd, heeft ook een aangifte van schuldvordering ingediend in het faillissement. Dat hoeft ook niet, tenzij men een saldo heeft dat niet gedekt wordt door het Garantiefonds of men buiten de dekking van het fonds valt." Het totaal bedrag van de deposito's bij Optima Bank bedroeg 80 miljoen euro. "Daarvan is voorzien dat het Garantiefonds tussen zou kunnen komen voor ongeveer 54 miljoen euro. Er is al 46 miljoen euro betaald en er is dus nog 8 miljoen euro provisie voorzien." (Belga)

De voormalige Optima Bank had 10.397 rekeninghouders, waarvan 9.873 natuurlijke personen. In totaal hebben er zich 2.429 gemeld bij het Garantiefonds. "Blijkbaar zijn er nogal wat rekeninghouders die de stap naar de Optima Bank niet als actieve klant hebben beleefd (...) De curatoren hebben bij de aanvang van het faillissement 10.000 brieven verstuurd en de rekeninghouders gevraagd aangifte te doen, maar het merendeel heeft dus niet gereageerd", aldus De Standaard. "Het totaal bedrag van de 7.449 rekeningen waarin nog betaling door het fonds zou kunnen gebeuren, bedraagt ongeveer 6,1 miljoen euro of gemiddeld 818 euro per rekening", zegt curator Hans De Meyer. "Er is wel een verschil tussen de aangegeven schuldvorderingen in het faillissement en de vragen tot tussenkomst bij het Garantiefonds. Niet iedereen die een tussenkomst van het fonds heeft gevraagd, heeft ook een aangifte van schuldvordering ingediend in het faillissement. Dat hoeft ook niet, tenzij men een saldo heeft dat niet gedekt wordt door het Garantiefonds of men buiten de dekking van het fonds valt." Het totaal bedrag van de deposito's bij Optima Bank bedroeg 80 miljoen euro. "Daarvan is voorzien dat het Garantiefonds tussen zou kunnen komen voor ongeveer 54 miljoen euro. Er is al 46 miljoen euro betaald en er is dus nog 8 miljoen euro provisie voorzien." (Belga)