"Als je ziet dat het overheidsbeslag in ons land nog altijd boven de 50 procent van het bbp ligt, moeten er nog mogelijkheden zijn om efficiënter te werken en maatschappelijk verantwoorde besparingen door te voeren", aldus minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Hij waarschuwt dat elke begrotingsdoelstelling op termijn terug in het gedrang komt als de structurele veerkracht van onze economie niet wordt versterkt. "Vandaar het enorme belang van een grondige hervorming van onze vennootschapsbelasting, maar ook van structurele bijsturingen in ons arbeidsmarktbeleid en van incentives voor meer investeringen in infrastructuur."

Van Overtveldt maakt tot slot inhoudelijk bezwaar tegen de argumentatie dat nu verder besparen de economische groei in het gevaar zou brengen. "Deze argumentatie klinkt als een achterhaald keynesianisme", reageert de minister.

"België is een kleine en zeer open economie. Onze internationale concurrentiepositie is veel belangrijker voor de evolutie van de groei en de jobcreatie. Bovendien zal een kleiner deficit als gevolg van besparingen het vertrouwen van consumenten en ondernemingen vergroten en dus de bestedingen en de groei aanzwengelen", besluit Van Overtveldt.

Peeters: 'Opletten dat we economische groei niet fnuiken'

Om de begrotingop de rails te houden, moet de federale regering volgens het monitoringcomité dit en volgend jaar op zoek naar2,4 miljard euro. De afspraken met Europa houden in dat ons land in 2018 opnieuw met een structureel begrotingsevenwicht aanknoopt. Dat betekent dat er in 2018 ook nog voor 3,2 miljard eurobeknibbeld moet worden.

"Als minister van Werk en Economie ben ik bezorgd dat besparingen gaan wegen op de groei en de jobcreatie", benadrukt minister Peeters maandag in De Standaard.

"Als je ziet dat het overheidsbeslag in ons land nog altijd boven de 50 procent van het bbp ligt, moeten er nog mogelijkheden zijn om efficiënter te werken en maatschappelijk verantwoorde besparingen door te voeren", aldus minister van Financiën Johan Van Overtveldt.Hij waarschuwt dat elke begrotingsdoelstelling op termijn terug in het gedrang komt als de structurele veerkracht van onze economie niet wordt versterkt. "Vandaar het enorme belang van een grondige hervorming van onze vennootschapsbelasting, maar ook van structurele bijsturingen in ons arbeidsmarktbeleid en van incentives voor meer investeringen in infrastructuur." Van Overtveldt maakt tot slot inhoudelijk bezwaar tegen de argumentatie dat nu verder besparen de economische groei in het gevaar zou brengen. "Deze argumentatie klinkt als een achterhaald keynesianisme", reageert de minister. "België is een kleine en zeer open economie. Onze internationale concurrentiepositie is veel belangrijker voor de evolutie van de groei en de jobcreatie. Bovendien zal een kleiner deficit als gevolg van besparingen het vertrouwen van consumenten en ondernemingen vergroten en dus de bestedingen en de groei aanzwengelen", besluit Van Overtveldt. Om de begrotingop de rails te houden, moet de federale regering volgens het monitoringcomité dit en volgend jaar op zoek naar2,4 miljard euro. De afspraken met Europa houden in dat ons land in 2018 opnieuw met een structureel begrotingsevenwicht aanknoopt. Dat betekent dat er in 2018 ook nog voor 3,2 miljard eurobeknibbeld moet worden."Als minister van Werk en Economie ben ik bezorgd dat besparingen gaan wegen op de groei en de jobcreatie", benadrukt minister Peeters maandag in De Standaard.