Brems stemde vorig jaar als enige in de Kamer tegen het boerkaverbod. Dat het Grondwettelijk Hof het verbod nu toch bestempelt als grondwettig, zit haar behoorlijk dwars. "Het Hof komt tot een heel andere analyse dan ikzelf en dan veel mensenrechtenexperts. Toch verrast de uitspraak me niet echt. We hebben een Grondwettelijk Hof dat zich moeilijk kan onttrekken aan de consensus die er in de samenleving en politiek rond het boerkaverbod is ontstaan", aldus Brems. Brems lijkt daarom meer te verwachten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (één van de betrokken partijen heeft al aangekondigd dat het zo'n procedure overweegt, nvdr). Zo'n instantie kan "met de nodige afstand" oordelen over de netelige kwestie. Wat het Belgische arrest betreft, vindt Brems het opvallend dat het Hof "klakkeloos" de beperkingen van de wetgever (de openbare veiligheid, de gelijkheid tussen man en vrouw en een zekere opvatting van het 'samen leven' in de maatschappij) volgt. De Groen-politica stoort zich ook aan de "gratuite statements" in het arrest. Zo wordt in het arrest onder meer gezegd dat het voor de "individualiteit" van iedereen in een democratische samenleving belangrijk is dat zijn/haar gezicht herkenbaar is. "Dat zijn van die gratuite formuleringen die getuigen van een soort zorgeloosheid die karakteristiek is voor de manier waarop met de wetgeving hierover wordt omgesprongen", aldus Brems. (MVL)

Brems stemde vorig jaar als enige in de Kamer tegen het boerkaverbod. Dat het Grondwettelijk Hof het verbod nu toch bestempelt als grondwettig, zit haar behoorlijk dwars. "Het Hof komt tot een heel andere analyse dan ikzelf en dan veel mensenrechtenexperts. Toch verrast de uitspraak me niet echt. We hebben een Grondwettelijk Hof dat zich moeilijk kan onttrekken aan de consensus die er in de samenleving en politiek rond het boerkaverbod is ontstaan", aldus Brems. Brems lijkt daarom meer te verwachten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (één van de betrokken partijen heeft al aangekondigd dat het zo'n procedure overweegt, nvdr). Zo'n instantie kan "met de nodige afstand" oordelen over de netelige kwestie. Wat het Belgische arrest betreft, vindt Brems het opvallend dat het Hof "klakkeloos" de beperkingen van de wetgever (de openbare veiligheid, de gelijkheid tussen man en vrouw en een zekere opvatting van het 'samen leven' in de maatschappij) volgt. De Groen-politica stoort zich ook aan de "gratuite statements" in het arrest. Zo wordt in het arrest onder meer gezegd dat het voor de "individualiteit" van iedereen in een democratische samenleving belangrijk is dat zijn/haar gezicht herkenbaar is. "Dat zijn van die gratuite formuleringen die getuigen van een soort zorgeloosheid die karakteristiek is voor de manier waarop met de wetgeving hierover wordt omgesprongen", aldus Brems. (MVL)