De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moesten zich verantwoorden voor het hof van assisen.

Voor de huisarts van Tine Nys vorderde de aanklager de vrijspraak, maar de uitvoerende arts en de psychiater moesten volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partij wel schuldig verklaard worden aan vergiftiging. De verdediging van de drie artsen had de vrijspraak gevraagd.

De zaak startte nadat één van de zussen van de vrouw klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep.

Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing voor vergiftiging van Tine Nys en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging.

Het was de eerste keer dat artsen zich daarvoor moesten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002. De drie beschuldigden werden vrijgesproken. Tegen het arrest is alleen beroep bij het Hof van Cassatie mogelijk.

Volgens het openbaar ministerie werden zes voorwaarden en procedures van de euthanasiewet geschonden door de uitvoerende arts en de psychiater. Voor de huisarts van Tine Nys vorderde de aanklager de vrijspraak, omdat hij niet wist dat hij een advies gaf volgens de euthanasiewet.

De uitvoerende arts werd vrijgesproken wegens twijfel. 'Bij de toetsing van de voorwaarden en procedures zoals bepaald in de euthanasiewet besluit het hof dat er redelijke twijfel bestaat in hoofde van (naam van de uitvoerende arts, nvdr.). Het gevoerde onderzoek laat niet toe met de in de wet vereiste zekerheid vast te stellen of er op de door de wet vereiste voorwaarden en procedures inbreuken werden begaan. Twijfel speelt in het strafrecht in het voordeel van de beschuldigde', stelt het arrest over de schuldvraag.

Het publiek in de assisenzaal applaudisseerde luid bij het uitspreken van de vrijspraak. 'Dat is een ongepaste reactie', zei voorzitter Martin Minnaert. Na het arrest vielen vrienden en familie van de beschuldigden elkaar in de armen. De psychiater kreeg ook een omhelzing van Wim Distelmans, de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. 'De uitspraak bewijst dat de wet, hoewel niet volmaakt, toch solide is', zei Distelmans in een eerste reactie.

Wim Distelmans: 'Ik ben opgelucht'

'Mijn eerste reactie is opluchting, omdat dit toch wel heel wat betekent voor alle mensen in België. Een tweede reactie is dat ik erg opgelucht ben voor de artsen in kwestie. Maar ik ben ook begaan met de familie. Ik hoop dat ze dit op een goede manier kunnen verwerken. En ik ben ook heel blij dat eigenlijk bewezen is dat de federale commissie Euthanasie goed werk doet. Ze ligt al heel lang onder vuur en nu blijkt dat wat zij unaniem hebben goedgekeurd, dat dat ook goedgekeurd werd door het college van experten en de jury is hen daarin gevolgd', aldus Distelmans, die voorzitter is van de federale controle- en evaluatiecommissie Euthanasie.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moesten zich verantwoorden voor het hof van assisen. Voor de huisarts van Tine Nys vorderde de aanklager de vrijspraak, maar de uitvoerende arts en de psychiater moesten volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partij wel schuldig verklaard worden aan vergiftiging. De verdediging van de drie artsen had de vrijspraak gevraagd. De zaak startte nadat één van de zussen van de vrouw klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep. Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing voor vergiftiging van Tine Nys en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging. Het was de eerste keer dat artsen zich daarvoor moesten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002. De drie beschuldigden werden vrijgesproken. Tegen het arrest is alleen beroep bij het Hof van Cassatie mogelijk.Volgens het openbaar ministerie werden zes voorwaarden en procedures van de euthanasiewet geschonden door de uitvoerende arts en de psychiater. Voor de huisarts van Tine Nys vorderde de aanklager de vrijspraak, omdat hij niet wist dat hij een advies gaf volgens de euthanasiewet. De uitvoerende arts werd vrijgesproken wegens twijfel. 'Bij de toetsing van de voorwaarden en procedures zoals bepaald in de euthanasiewet besluit het hof dat er redelijke twijfel bestaat in hoofde van (naam van de uitvoerende arts, nvdr.). Het gevoerde onderzoek laat niet toe met de in de wet vereiste zekerheid vast te stellen of er op de door de wet vereiste voorwaarden en procedures inbreuken werden begaan. Twijfel speelt in het strafrecht in het voordeel van de beschuldigde', stelt het arrest over de schuldvraag. Het publiek in de assisenzaal applaudisseerde luid bij het uitspreken van de vrijspraak. 'Dat is een ongepaste reactie', zei voorzitter Martin Minnaert. Na het arrest vielen vrienden en familie van de beschuldigden elkaar in de armen. De psychiater kreeg ook een omhelzing van Wim Distelmans, de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. 'De uitspraak bewijst dat de wet, hoewel niet volmaakt, toch solide is', zei Distelmans in een eerste reactie.