De Gucht en Swennen vinden dat er een mogelijkheid moet geboden worden om levensbeëindigend op te treden indien de overlevingskansen van een boreling bijzonder laag zijn of de toekomstige levenskwaliteit niet gegarandeerd kan worden - blijvoorbeeld bij een kindje dat zonder hersenen geboren wordt of zware blijvende hersenbeschadiging heeft na hersenbloedingen. "Het lijkt evident om deze discussie ook onder de noemer 'euthanasie' te voeren, maar dat is het niet. Een fundamenteel principe bij euthanasie is immers dat de patiënt er zelf moet kunnen om verzoeken of dat hij ooit een wilsverklaring heeft opgemaakt. Het spreekt voor zich dat een pasgeborene nooit aan die fundamentele voorwaarde kan voldoen", vindt De Gucht. Als oplossing kijken de Open Vld'er en sp.a'er naar het Protocol van Groningen in Nederland. Daarnaast moet volgens hen ook een meldingsplicht bij het openbaar ministerie worden gekoppeld, zodat een wettelijke controle steeds gehandhaafd blijft en geen vrijgeleide wordt gecreëerd. (JDH)

De Gucht en Swennen vinden dat er een mogelijkheid moet geboden worden om levensbeëindigend op te treden indien de overlevingskansen van een boreling bijzonder laag zijn of de toekomstige levenskwaliteit niet gegarandeerd kan worden - blijvoorbeeld bij een kindje dat zonder hersenen geboren wordt of zware blijvende hersenbeschadiging heeft na hersenbloedingen. "Het lijkt evident om deze discussie ook onder de noemer 'euthanasie' te voeren, maar dat is het niet. Een fundamenteel principe bij euthanasie is immers dat de patiënt er zelf moet kunnen om verzoeken of dat hij ooit een wilsverklaring heeft opgemaakt. Het spreekt voor zich dat een pasgeborene nooit aan die fundamentele voorwaarde kan voldoen", vindt De Gucht. Als oplossing kijken de Open Vld'er en sp.a'er naar het Protocol van Groningen in Nederland. Daarnaast moet volgens hen ook een meldingsplicht bij het openbaar ministerie worden gekoppeld, zodat een wettelijke controle steeds gehandhaafd blijft en geen vrijgeleide wordt gecreëerd. (JDH)