Toen de coronapandemie in maart vorig jaar in volle hevigheid toesloeg, greep de Commissie naar de noodrem. De lidstaten moesten zich voor de duur van de crisis niets aantrekken het Europese begrotingskader. Dat tekorten hoger dan 3% van het bbp zouden oplopen en dat fors meer schulden zouden worden gemaakt om de effecten van de crisis te bekampen, was van geen tel. Ook de staatssteunregels werden versoepeld. Ook dit jaar is de 'algemene ontsnappingsclausule' nog van kracht. Maar de vraag begint zich stilaan op te dringen hoe opnieuw met de regels van het stabiliteits- en groeipact moet worden aangeknoopt. "De nood aan een gecoördineerd monetair en begrotingsbeleid blijft groot", zei voorzitter Paschal Donohoe na afloop van de eurogroep. De beleidsmakers zijn beducht voor de effecten een asymmetrisch herstel, waarbij de ene lidstaat sneller de crisis achter zich laat dan de andere - met alle gevolgen van dien. "We hebben allemaal belang bij een succesvolle en collectieve terugkeer naar economische groei", zei Donohoe. De Ier benadrukt wel dat de flexibele regels zo langs als nodig aangehouden zullen worden. Het is niet gezegd dat de Europese Unie zomaar zal terugkeren naar de begrotingsregels van de pre-coronaperiode, ook al is dat precies waar landen als Nederland en Finland op aandringen. België wil bijvoorbeeld dat de nodige flexibiliteit mogelijk blijft voor productieve investeringen en de financiering van structurele hervormingen. Europees commissaris voor Economie Paolo Gentiloni komt binnenkort met de parameters aan de hand waarvan opnieuw kan worden afgestapt van de ontsnappingsclausule. Paschal Donohoe hoopt tegen de zomer eensgezindheid te bereiken over het begrotingsbeleid dat de lidstaten moeten voeren, zodat ze hun vertrekpositie voor hun begroting 2022 kennen. (Belga)

Toen de coronapandemie in maart vorig jaar in volle hevigheid toesloeg, greep de Commissie naar de noodrem. De lidstaten moesten zich voor de duur van de crisis niets aantrekken het Europese begrotingskader. Dat tekorten hoger dan 3% van het bbp zouden oplopen en dat fors meer schulden zouden worden gemaakt om de effecten van de crisis te bekampen, was van geen tel. Ook de staatssteunregels werden versoepeld. Ook dit jaar is de 'algemene ontsnappingsclausule' nog van kracht. Maar de vraag begint zich stilaan op te dringen hoe opnieuw met de regels van het stabiliteits- en groeipact moet worden aangeknoopt. "De nood aan een gecoördineerd monetair en begrotingsbeleid blijft groot", zei voorzitter Paschal Donohoe na afloop van de eurogroep. De beleidsmakers zijn beducht voor de effecten een asymmetrisch herstel, waarbij de ene lidstaat sneller de crisis achter zich laat dan de andere - met alle gevolgen van dien. "We hebben allemaal belang bij een succesvolle en collectieve terugkeer naar economische groei", zei Donohoe. De Ier benadrukt wel dat de flexibele regels zo langs als nodig aangehouden zullen worden. Het is niet gezegd dat de Europese Unie zomaar zal terugkeren naar de begrotingsregels van de pre-coronaperiode, ook al is dat precies waar landen als Nederland en Finland op aandringen. België wil bijvoorbeeld dat de nodige flexibiliteit mogelijk blijft voor productieve investeringen en de financiering van structurele hervormingen. Europees commissaris voor Economie Paolo Gentiloni komt binnenkort met de parameters aan de hand waarvan opnieuw kan worden afgestapt van de ontsnappingsclausule. Paschal Donohoe hoopt tegen de zomer eensgezindheid te bereiken over het begrotingsbeleid dat de lidstaten moeten voeren, zodat ze hun vertrekpositie voor hun begroting 2022 kennen. (Belga)