"In een dichtgeslibde regio als de onze geen nieuwe ambitieuze initiatieven meer ontplooien vooraleer het openbaar vervoersnetwerk verder is uitgebouwd, de broodnodige verbeteringswerken aan de ring zijn uitgevoerd en de modal shift (overstap van de auto naar alternatieven) actief in gang is gezet", zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant. Dat laatste kan volgens hem gebeuren door de invoering van onder meer een kilometerheffing, één vervoersticket voor NMBS, de Lijn en MIVB, de invoering van een echt mobiliteitsbudget en een verder uitbouw en verbetering van de fietsinfrastructuur. "We blijven het Eurostadion een interessant project vinden, maar weigeren mee te stappen in het tijdsopbod naar het EK toe", aldus Van Biesbroeck. "Eenmaal de maatregelen voor de aanpak van de mobiliteitsproblemen werkelijk op het terrein tastbare resultaten vertonen, zullen we met veel enthousiasme ijveren om dergelijke initiatieven die een meerwaarde voor onze regio kunnen vormen, vorm te geven." De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft donderdag beslist om de milieuvergunningsaanvraag van Ghelamco Invest voor de uitbating van het Eurostadion op parking C in Grimbergen te weigeren uit vrees dat het extra verkeer dat het Eurostadion zal aantrekken "een verkeersinfarct zal veroorzaken dat de draagkracht van deze omgeving overschrijdt en het dagelijkse fileleed op en rond de Brusselse ring zal verergeren". (Belga)

"In een dichtgeslibde regio als de onze geen nieuwe ambitieuze initiatieven meer ontplooien vooraleer het openbaar vervoersnetwerk verder is uitgebouwd, de broodnodige verbeteringswerken aan de ring zijn uitgevoerd en de modal shift (overstap van de auto naar alternatieven) actief in gang is gezet", zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant. Dat laatste kan volgens hem gebeuren door de invoering van onder meer een kilometerheffing, één vervoersticket voor NMBS, de Lijn en MIVB, de invoering van een echt mobiliteitsbudget en een verder uitbouw en verbetering van de fietsinfrastructuur. "We blijven het Eurostadion een interessant project vinden, maar weigeren mee te stappen in het tijdsopbod naar het EK toe", aldus Van Biesbroeck. "Eenmaal de maatregelen voor de aanpak van de mobiliteitsproblemen werkelijk op het terrein tastbare resultaten vertonen, zullen we met veel enthousiasme ijveren om dergelijke initiatieven die een meerwaarde voor onze regio kunnen vormen, vorm te geven." De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft donderdag beslist om de milieuvergunningsaanvraag van Ghelamco Invest voor de uitbating van het Eurostadion op parking C in Grimbergen te weigeren uit vrees dat het extra verkeer dat het Eurostadion zal aantrekken "een verkeersinfarct zal veroorzaken dat de draagkracht van deze omgeving overschrijdt en het dagelijkse fileleed op en rond de Brusselse ring zal verergeren". (Belga)