In zijn vonnis van 5 september 2016 beval de vrederechter de gemeente Grimbergen binnen een termijn van één maand na de betekening van het vonnis een formeel verzoek te richten tot de deputatie. Daarin moest de deputatie verzocht worden de buurtweg af te schaffen en dit op straf van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging, die maximaal tot 25.000 euro kan oplopen. Grimbergen organiseerde hierover een openbaar onderzoek en stelde vervolgens de gemeenteraad van 26 januari voor om de deputatie te vragen deze inderdaad af te schaffen. Dit voorstel haalde echter geen meerderheid, omdat meerderheidspartij Groen tegenstemde. "We gaan bekijken met onze advocaten hoe we aan de claim van Ghelamco gevolg gaan geven. Zij interpreteren het vonnis op een bepaalde manier. Het is echter een juridische kwestie waar ik mij momenteel nog niet over ga uitspreken", aldus Mertens. Over de ingebrekestelling die kan resulteren in een eis tot schadevergoeding voor de geleden schade stelt Mertens "dat daarvoor geen gronden zijn". Ghelamco lijdt naar eigen zeggen als gevolg van de raadsbeslissing van 26 januari "onmiskenbaar schade". (Belga)

In zijn vonnis van 5 september 2016 beval de vrederechter de gemeente Grimbergen binnen een termijn van één maand na de betekening van het vonnis een formeel verzoek te richten tot de deputatie. Daarin moest de deputatie verzocht worden de buurtweg af te schaffen en dit op straf van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging, die maximaal tot 25.000 euro kan oplopen. Grimbergen organiseerde hierover een openbaar onderzoek en stelde vervolgens de gemeenteraad van 26 januari voor om de deputatie te vragen deze inderdaad af te schaffen. Dit voorstel haalde echter geen meerderheid, omdat meerderheidspartij Groen tegenstemde. "We gaan bekijken met onze advocaten hoe we aan de claim van Ghelamco gevolg gaan geven. Zij interpreteren het vonnis op een bepaalde manier. Het is echter een juridische kwestie waar ik mij momenteel nog niet over ga uitspreken", aldus Mertens. Over de ingebrekestelling die kan resulteren in een eis tot schadevergoeding voor de geleden schade stelt Mertens "dat daarvoor geen gronden zijn". Ghelamco lijdt naar eigen zeggen als gevolg van de raadsbeslissing van 26 januari "onmiskenbaar schade". (Belga)