Het pesticide chloorpyrifos wordt gebruikt om gewassen zoals kolen, fruit en groenten te beschermen tegen onder meer koolvliegen, aardrupsen en larven van langpootmuggen en kevers. Op 31 januari 2020 verloopt de EU-toelating voor chloorpyrifos. Om een verlenging te krijgen, dienden producenten van het pesticide een dossier met wetenschappelijke gegevens in bij het Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA.

In juni 2019 berichtte Knack- in samenwerking met media uit zeven andere landen - al over de mogelijke gezondheidseffecten van chloorpyrifos, dat in verband wordt gebracht met ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen. We onthulden bovendien dat de pesticiden chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl worden aangetroffen in 5,5 procent van alle onderzochte voedingsstalen in de EU.

Tijdens zijn evaluatie van chloorpyrifos heeft het Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA 'effecten voor de menselijke gezondheid' geïdentificeerd. Dat berichtte EFSA vrijdagmiddag in een verklaring.

'Hoewel de peerreview nog niet volledig is afgerond, heeft de Europese Commissie aan EFSA gevraagd om een verklaring te geven over de beschikbare resultaten met betrekking tot de evaluatie betreffende menselijke gezondheid. EFSA heeft bezorgdheden geïdentificeerd over mogelijke genotoxische effecten (schadelijkheid voor het erfelijk materiaal, nvdr) en neurologische effecten tijdens de ontwikkeling. Dit wordt ondersteund door epidemiologische gegevens die wijzen op effecten bij kinderen.'

'Dit betekent dat er voor de stof geen veilig blootstellingsniveau of toxicologische referentiewaarde kan worden ingesteld.'

Uiteindelijk is het aan de Europese Commissie om een finale beslissing te nemen of chloorpyrifos van de Europese markt moet verdwijnen. Op basis van een discussie binnen het comité Plants, Animals, Food and Feed zal de Commissie een voorstel doen om de toelating te verlengen of niet.

Het pesticide chloorpyrifos wordt gebruikt om gewassen zoals kolen, fruit en groenten te beschermen tegen onder meer koolvliegen, aardrupsen en larven van langpootmuggen en kevers. Op 31 januari 2020 verloopt de EU-toelating voor chloorpyrifos. Om een verlenging te krijgen, dienden producenten van het pesticide een dossier met wetenschappelijke gegevens in bij het Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA. In juni 2019 berichtte Knack- in samenwerking met media uit zeven andere landen - al over de mogelijke gezondheidseffecten van chloorpyrifos, dat in verband wordt gebracht met ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen. We onthulden bovendien dat de pesticiden chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl worden aangetroffen in 5,5 procent van alle onderzochte voedingsstalen in de EU. Tijdens zijn evaluatie van chloorpyrifos heeft het Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA 'effecten voor de menselijke gezondheid' geïdentificeerd. Dat berichtte EFSA vrijdagmiddag in een verklaring.'Hoewel de peerreview nog niet volledig is afgerond, heeft de Europese Commissie aan EFSA gevraagd om een verklaring te geven over de beschikbare resultaten met betrekking tot de evaluatie betreffende menselijke gezondheid. EFSA heeft bezorgdheden geïdentificeerd over mogelijke genotoxische effecten (schadelijkheid voor het erfelijk materiaal, nvdr) en neurologische effecten tijdens de ontwikkeling. Dit wordt ondersteund door epidemiologische gegevens die wijzen op effecten bij kinderen.''Dit betekent dat er voor de stof geen veilig blootstellingsniveau of toxicologische referentiewaarde kan worden ingesteld.' Uiteindelijk is het aan de Europese Commissie om een finale beslissing te nemen of chloorpyrifos van de Europese markt moet verdwijnen. Op basis van een discussie binnen het comité Plants, Animals, Food and Feed zal de Commissie een voorstel doen om de toelating te verlengen of niet.