De Europese Unie gaat ten laatste in januari volgend jaar toetredingsonderhandelingen met Servië aanvatten. In afwachting wordt het land aangemoedigd om zijn relaties met Kosovo verder te normaliseren. De afvallige Servische provincie verklaarde zich in 2008 onafhankelijk. Die onafhankelijkheid wordt niet door alle lidstaten erkend, maar niettemin besloten de leiders ook met Kosovo gesprekken aan te vatten over een stabilisatie- en associatie-akkoord. Intussen treedt Kroatië zondag om middernacht als 28ste lidstaat toe tot de Europese Unie. Van Rompuy verklaarde vrijdag tijdens de verwelkoming van de Kroatische premier Zoran Milanovic dat de toetreding van Kroatië, ruim twintig jaar na het losbarsten van de Balkanoorlogen, herinnert aan "het fundamentele doel van de Europese Unie: samenleven in vrede en welvaart". (Belga)

De Europese Unie gaat ten laatste in januari volgend jaar toetredingsonderhandelingen met Servië aanvatten. In afwachting wordt het land aangemoedigd om zijn relaties met Kosovo verder te normaliseren. De afvallige Servische provincie verklaarde zich in 2008 onafhankelijk. Die onafhankelijkheid wordt niet door alle lidstaten erkend, maar niettemin besloten de leiders ook met Kosovo gesprekken aan te vatten over een stabilisatie- en associatie-akkoord. Intussen treedt Kroatië zondag om middernacht als 28ste lidstaat toe tot de Europese Unie. Van Rompuy verklaarde vrijdag tijdens de verwelkoming van de Kroatische premier Zoran Milanovic dat de toetreding van Kroatië, ruim twintig jaar na het losbarsten van de Balkanoorlogen, herinnert aan "het fundamentele doel van de Europese Unie: samenleven in vrede en welvaart". (Belga)