De Europese lijst werd in december 2017 opgesteld en bevat in essentie een overzicht van derdelanden die door laks beleid belastingontwijking in de hand werken en/of de beginselen van behoorlijk fiscaal bestuur niet naleven. Het gaat dan om principes als belastingtransparantie, eerlijke belastingheffing en respect voor internationale normen tegen de uitholling van de belastinggrondslag en verschuiving van winsten. Met de lijst - en de bijbehorende 'naming and shaming' - wil de EU de betrokken landen ertoe aansporen hun laks fiscaal beleid bij te sturen. In functie van de beleidswijzigingen die de landen doorvoeren, werd de Europese lijst de voorbije twee jaar regelmatig aangepast. Zo ook vandaag. Zwitserland werd samen met Albanië, Costa Rica, Mauritius en Servië geschrapt uit het overzicht van landen die eerder al toezeggingen hebben gedaan, maar nog verdere opvolging vereisen. Dit is de zogenaamde 'grijze lijst'. Twee andere landen werden van de meer in het oog springende 'zwarte lijst' geschrapt omdat ze de nodige hervormingen hebben doorgevoerd om hun fiscaal beleid te verbeteren. De Marshall-eilanden verhuizen naar de grijze lijst, de Verenigde Arabische Emiraten zien hun naam helemaal gezuiverd. Op de zwarte lijst van hardleerse landen prijken nu nog negen namen: Amerikaans Samoa, Belize, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad en Tobago, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu. Vanaf 2020 zal de Europese lijst nog tweemaal per jaar worden geëvalueerd. (Belga)

De Europese lijst werd in december 2017 opgesteld en bevat in essentie een overzicht van derdelanden die door laks beleid belastingontwijking in de hand werken en/of de beginselen van behoorlijk fiscaal bestuur niet naleven. Het gaat dan om principes als belastingtransparantie, eerlijke belastingheffing en respect voor internationale normen tegen de uitholling van de belastinggrondslag en verschuiving van winsten. Met de lijst - en de bijbehorende 'naming and shaming' - wil de EU de betrokken landen ertoe aansporen hun laks fiscaal beleid bij te sturen. In functie van de beleidswijzigingen die de landen doorvoeren, werd de Europese lijst de voorbije twee jaar regelmatig aangepast. Zo ook vandaag. Zwitserland werd samen met Albanië, Costa Rica, Mauritius en Servië geschrapt uit het overzicht van landen die eerder al toezeggingen hebben gedaan, maar nog verdere opvolging vereisen. Dit is de zogenaamde 'grijze lijst'. Twee andere landen werden van de meer in het oog springende 'zwarte lijst' geschrapt omdat ze de nodige hervormingen hebben doorgevoerd om hun fiscaal beleid te verbeteren. De Marshall-eilanden verhuizen naar de grijze lijst, de Verenigde Arabische Emiraten zien hun naam helemaal gezuiverd. Op de zwarte lijst van hardleerse landen prijken nu nog negen namen: Amerikaans Samoa, Belize, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad en Tobago, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu. Vanaf 2020 zal de Europese lijst nog tweemaal per jaar worden geëvalueerd. (Belga)