De tekst van het akkoord - officieel een verdrag - zal nu in het publicatieblad van de EU verschijnen, zodat hij op 1 mei definitief in werking kan treden. Londen zal er formeel van op de hoogte gebracht worden dat de EU haar huiswerk heeft afgerond. De handels- en samenwerkingsovereenkomst legt de handelsrelaties tussen de EU en het VK vast en bepaalt de rechten en plichten van burgers en bedrijven. Het akkoord trad begin dit jaar al voorlopig in werking. De Europese Unie heeft de Britten deze week alvast gewaarschuwd dat ze hun engagementen moeten nakomen. Anders zal de Commissie er niet aan twijfelen om vergeldingsmaatregelen te nemen, luidde het. (Belga)

De tekst van het akkoord - officieel een verdrag - zal nu in het publicatieblad van de EU verschijnen, zodat hij op 1 mei definitief in werking kan treden. Londen zal er formeel van op de hoogte gebracht worden dat de EU haar huiswerk heeft afgerond. De handels- en samenwerkingsovereenkomst legt de handelsrelaties tussen de EU en het VK vast en bepaalt de rechten en plichten van burgers en bedrijven. Het akkoord trad begin dit jaar al voorlopig in werking. De Europese Unie heeft de Britten deze week alvast gewaarschuwd dat ze hun engagementen moeten nakomen. Anders zal de Commissie er niet aan twijfelen om vergeldingsmaatregelen te nemen, luidde het. (Belga)