Dit en volgend jaar trekt de Europese Unie reeds meer dan een half miljard euro uit om een aantal gemeenschappelijke industriële projecten op het vlak van defensie te ondersteunen. Voor de volgende meerjarenbegroting van 2021 tot 2027 wil de Europese Commissie die ambitie verder vorm geven via een heus Europees Defensiefonds van 13 miljard euro. Met 328 tegen 231 stemmen bij 19 onthoudingen schaarde het Europees Parlement zich achter het voorstel dat de technologische innovatie en samenwerking in de Europese defensiesector een serieuze boost zou moeten geven. De precieze omvang van het fonds zal wel pas bepaald worden in de onderhandelingen met de lidstaten over de meerjarenbegroting. Die vinden pas na de verkiezingen van mei plaats. "Dit is een ware gamechanger en toont aan hoezeer defensie vandaag van belang is", licht Hilde Vautmans (Open Vld) toe. "Jaarlijks verspeelt de Europese Unie tientallen miljoenen euro's omdat de lidstaten alles dubbel doen en geen schaalvoordelen kunnen realiseren. Met het Europees Defensiefonds wordt Europese defensiesamenwerking - en dus efficiënter spenderen - een feit." Het fonds zal volgens haar een hefboom worden voor de gezamenlijke ontwikkeling van Europese defensieproducten. "Hiermee creëren we niet alleen jobs, we stimuleren ook innovatie, verhogen onze strategische autonomie én houden de Europese knowhow inzake defensie op punt", besluit Vautmans. Bart Staes (Groen) is minder tevreden. "De Europese Unie zal plots één van de grootste investeerders in militair onderzoek en ontwikkeling worden. Dat zal ten koste gaan van uitgaven voor de bestaande civiele beschermingsoperaties." Staes heeft ook twijfels bij de wettelijke basis. Het fonds wordt onder onderzoek en industriële politiek gerangschikt, maar "de realiteit is dat het gaat om miljarden subsidies aan de militaire industrie, waarbij alle opties openliggen: van de ontwikkeling van drones tot massavernietigingswapens". Hij laakt ook dat het Europees Parlement geen controle kan uitoefenen op het fonds. (Belga)

Dit en volgend jaar trekt de Europese Unie reeds meer dan een half miljard euro uit om een aantal gemeenschappelijke industriële projecten op het vlak van defensie te ondersteunen. Voor de volgende meerjarenbegroting van 2021 tot 2027 wil de Europese Commissie die ambitie verder vorm geven via een heus Europees Defensiefonds van 13 miljard euro. Met 328 tegen 231 stemmen bij 19 onthoudingen schaarde het Europees Parlement zich achter het voorstel dat de technologische innovatie en samenwerking in de Europese defensiesector een serieuze boost zou moeten geven. De precieze omvang van het fonds zal wel pas bepaald worden in de onderhandelingen met de lidstaten over de meerjarenbegroting. Die vinden pas na de verkiezingen van mei plaats. "Dit is een ware gamechanger en toont aan hoezeer defensie vandaag van belang is", licht Hilde Vautmans (Open Vld) toe. "Jaarlijks verspeelt de Europese Unie tientallen miljoenen euro's omdat de lidstaten alles dubbel doen en geen schaalvoordelen kunnen realiseren. Met het Europees Defensiefonds wordt Europese defensiesamenwerking - en dus efficiënter spenderen - een feit." Het fonds zal volgens haar een hefboom worden voor de gezamenlijke ontwikkeling van Europese defensieproducten. "Hiermee creëren we niet alleen jobs, we stimuleren ook innovatie, verhogen onze strategische autonomie én houden de Europese knowhow inzake defensie op punt", besluit Vautmans. Bart Staes (Groen) is minder tevreden. "De Europese Unie zal plots één van de grootste investeerders in militair onderzoek en ontwikkeling worden. Dat zal ten koste gaan van uitgaven voor de bestaande civiele beschermingsoperaties." Staes heeft ook twijfels bij de wettelijke basis. Het fonds wordt onder onderzoek en industriële politiek gerangschikt, maar "de realiteit is dat het gaat om miljarden subsidies aan de militaire industrie, waarbij alle opties openliggen: van de ontwikkeling van drones tot massavernietigingswapens". Hij laakt ook dat het Europees Parlement geen controle kan uitoefenen op het fonds. (Belga)