Op de agenda van de vergadering in Luxemburg stond de nakende uitbreiding van de Unie. Vanaf 1 juli wordt Kroatië lid en binnenkort start de EU ook toetredingsgesprekken met Servië. Daarbij gingen de gesprekken ook over wat er moet gebeuren als een lidstaat een aantal democratische principes laat vallen. De Hongaarse regering van de rechtse Viktor Orbàn drukte er immers omstreden mediawetten door en beperkte ook de macht van het Grondwettelijk Hof. De EU zou kunnen ingrijpen, via het EU-verdrag, dat toelaat om zo'n lidstaat het stemrecht te ontnemen. Maar dat wordt door de EU-Commissie en andere gezagsdragers gezien als een "nucleair wapen", dat liever niet uit de kast wordt gehaald. Een aantal lidstaten, onder wie Nederland en Duitsland, pleitten al voor nieuwe instrumenten om in dergelijke gevallen te kunnen ingrijpen. Ook de Hoge Vertenwoordiger van de EU, Viviane Redding, is daar voorstander van. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vindt dat Europa in elk geval sneller moet kunnen optreden. (Belga)

Op de agenda van de vergadering in Luxemburg stond de nakende uitbreiding van de Unie. Vanaf 1 juli wordt Kroatië lid en binnenkort start de EU ook toetredingsgesprekken met Servië. Daarbij gingen de gesprekken ook over wat er moet gebeuren als een lidstaat een aantal democratische principes laat vallen. De Hongaarse regering van de rechtse Viktor Orbàn drukte er immers omstreden mediawetten door en beperkte ook de macht van het Grondwettelijk Hof. De EU zou kunnen ingrijpen, via het EU-verdrag, dat toelaat om zo'n lidstaat het stemrecht te ontnemen. Maar dat wordt door de EU-Commissie en andere gezagsdragers gezien als een "nucleair wapen", dat liever niet uit de kast wordt gehaald. Een aantal lidstaten, onder wie Nederland en Duitsland, pleitten al voor nieuwe instrumenten om in dergelijke gevallen te kunnen ingrijpen. Ook de Hoge Vertenwoordiger van de EU, Viviane Redding, is daar voorstander van. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vindt dat Europa in elk geval sneller moet kunnen optreden. (Belga)