LE SOIR: EUROPESE TOP MET MISPRIJZEN VOOR HOOGDRINGENDHEID

'Dit wordt de Europese top van het misprijzen voor de hoogdringendheid,' schrijft Le Soir. Volgens de krant loopt premier Elio Di Rupo overigens absoluut niet warm voor het plan Van Rompuy, tot grote ergernis van Open VLD.

'Ik heb veel begrip voor hen die pleiten voor meer Europa,' zegt De Rupo volgens Le Soir, 'maar het zal niet de Europese Commissie zijn die zal beslissen voor alle burgers.'

DE STANDAARD: NIEUW EUROPA VERDEELT BELGIË
De Standaard schrijft dat het reddingsplan van Van Rompuy, de Belgische regering verdeelt. 'Bij de PS valt het plan op een koude steen.' Het plan Van Rompuy is het uitgangspunt van de Europese top. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zegt dat ons land dit plan 'uiteraard' ten volle zal steunen. 'Het biedt een perspectief om eindelijk uit de crisis te geraken.'

DE MORGEN: CD&V EN OPEN VLD ROEPEN AARZELENDE DI RUPO TOT DE ORDEOok De Morgen focust op de breuk in de regering. 'CD&V en Open VLD vragen volop steun voor de hervormingsplannen van Van Rompuy', schrijft de krant, terwijl het plan volgens premier Di Rupo slechts 'een aanzet is tot een debat.'

'Elke collega-regeringsleider heeft ook een nationale realiteit, daar kan je niet omheen,' citeert de krant Di Rupo. We moeten de politieke moed hebben om een lijst te maken met wat mogelijk is, rekening houdend met de binnenlandse beperkingen van de verschillende lidstaten.'

BELGA: EEN GRONDIGE RENOVATIE VAN EEN HUIS IN LICHTERLAAIEMet het eerste debat over een fundamentele hervorming van de eurozone wordt de Europese top van er sowieso één van historische allure. Maar het schiet weinig op om enkel na te denken over de renovatie van het Europese huis wanneer er verscheidene kamers in lichterlaaie staan. Vooral de Italianen willen dringend hulp van de Duitse brandweerman.

De Italiaanse krant Il Giornale meldde dinsdag uit anonieme bron dat premier Mario Monti ermee dreigt zijn ontslag in te dienen indien de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Brussel geen toegevingen doet. De krant zit weliswaar in de invloedssfeer van Monti's voorganger Silvio Berlusconi, maar dat neemt niet weg dat Monti wel degelijk een groot politiek probleem heeft. Hij leidt een zakenkabinet dat leunt op de goodwill van het parlement, waar de aanhang van Berlusconi almaar dwingender een Europese geste eisen, zeker na de goedkeuring van de door Europa gevraagde hervorming van de arbeidsmarkt.

Het verlanglijstje van Monti
Het verlanglijstje van Monti situeert zich in eerste instantie op korte termijn. Die vragen komen vrijdagmiddag aan bod op een lunch van de leiders van de zeventien eurolanden. Monti dringt erop aan het toekomstige Europese noodfonds ESM een banklicentie te geven, zodat het fonds bij de Europese Centrale Bank middelen kan bekomen om obligaties van noodlijdende eurolanden te kopen. Dat moet de rentevoeten van die landen drukken. Italië torst een staatsschuld van ongeveer 2.000 miljard euro en komt in de slipstream van Spanje weer onder druk te staan.

Voor Berlijn komt de toegang van het fonds tot de ECB echter neer op monetaire financiering en is het dus taboe. Wel zou Duitsland bereid zijn om de financiële markten enigszins tegemoet te komen door het ESM zijn status van bevoorrecht schuldeiser te ontnemen. Die status zorgde in het kader van de besprekingen over de ondersteuning van de Spaanse bankensector voor enige onrust op de financiële markten. De eurolanden zouden daardoor immers voorrang krijgen op private beleggers indien een debiteur zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen.

De Mannschaft van Merkel
Ook op donderdagavond, wanneer haar geleide Mannschaft de Squadra Azzuri bekampt op het EK Voetbal, zal Merkel weer in het defensief gedrongen worden. Tijdens het diner bespreken de staatshoofden en regeringsleiders dan voor het eerst de blauwdruk van voorzitter Herman Van Rompuy voor een grootschalige hervorming van de eurozone. Van Rompuy reikt zoals bekend vier grote bouwstenen aan: een bankenunie, een begrotingsunie, een kader voor de convergentie van het economisch beleid en een systeem voor meer democratische controle.

Vele van die ideeën circuleren al jaren in kringen van eurofederalisten, maar zelfs daar had men pakweg vijf jaar geleden nauwelijks kunnen bevroeden dat ze nu al op de tafel van de Europese toppolitici zouden belanden. Ze passen echter in de logica van een monetaire unie en moeten de financiële wereld duidelijk maken dat de eurozone een onomkeerbaar proces is.

De halfbakken oplossingen
Dat bleek immers niet te lukken met de pleiade aan inefficiënte en halfbakken oplossingen van de voorbije jaren. Van Europese toezichthouders en stresstests voor banken tot bilaterale leningen en een tijdelijk noodfonds dat middels een hefboomeffect plots een vuurkracht van 1.000 miljard euro zou krijgen: dat alles heeft niet verhinderd dat inmiddels al vijf eurolanden beroep moeten doen op Europees geld.

De tekst van Van Rompuy is niet te nemen of te laten. Er worden donderdagavond ook geen tekstaanpassingen verwacht. In oktober komt Van Rompuy met een interimrapport en pas tegen het einde van het jaar zouden meer gedetailleerde voorstellen nodig zijn. Wel moeten de leiders in eerste instantie aangeven of ze principieel kunnen instemmen met de richting die Europa met de nota inslaat.

Verwacht wordt dat het debat zich vooral zal concentreren op de timing en de sequentie/interactie tussen solidariteit en discipline.

Merkel herhaalde woensdag nogmaals dat ze ondanks de Franse en Italiaanse druk vooralsnog niet wil weten van een Europese pooling van staatsschulden. Ze eist dat er eerst verregaande stappen worden gezet om de greep op de openbare financiën van de eurolanden te versterken. In de huidige context zou Berlijn immers geconfronteerd worden met een enorme stijging van de eigen herfinancieringskosten.

Soevereniteit
Dezelfde redenering gaat voor Duitsland ook op voor de bankunie. Merkel wil pas het licht op groen zetten voor een Europees kader voor de vereffening van banken en het garanderen van de deposito's nadat het toezicht op de nationale bankensectoren naar het Europese niveau is getild. Het budgettaire federalisme van Merkel stuit echter op verzet in landen als Frankrijk en Nederland, waar men om politieke redenen niet staat te trappelen om enorme happen soevereniteit af te staan.

De Franse president Francois Hollande wist Merkel wel te overtuigen van een pact voor economische groei, dat donderdag boven de doopvont wordt gehouden. Het pact voorziet onder meer in een kapitaalinjectie van 10 miljard euro voor de Europese Investeringsbank, de lancering van projectobligaties voor infrastructuurinvesteringen en de herprogrammering van de Europese steunfondsen.

Ook ligt er een compromis op tafel dat de patstelling rond het Europese patent moet doorbreken. Parijs, Londen en München twisten immers al maanden over de locatie van het hof voor geschillenbeslechting rond het patent. Volgens het compromis zou Parijs de centrale divisie mogen huisvesten, en zouden andere delen van het hof naar Londen en München gaan.

Pensioenstelsel en loonevolutie
Ter afsluiting van het zogenaamde Europese semester moeten de leiders ook instemmen met de sociaaleconomische aanbevelingen die de Europese Commissie eind mei publiceerde. Die zijn de voorbije weken in verscheidene Europese ministerraden tegen het licht gehouden en België heeft daarbij steeds het standpunt verdedigd dat de lidstaten enige vrijheid moeten behouden bij de keuze van de middelen om bepaalde doelstellingen te bereiken, zeker inzake het pensioenstelsel en de
loonevolutie.

Ook op de agenda staat de lancering van toetredingsonderhandelingen met Montenegro en een debat met Europees parlementsvoorzitter Martin Schulz. Die zal naar verwachting hard op tafel kloppen over de meerjarenbegroting. De Europarlementsleden dreigen ermee het financiële kader voor de periode tot 2020 te blokkeren indien er geen politiek akkoord komt over meer eigen inkomsten voor Europa.

De echte onderhandelingen over die meerjarenbegroting van om en bij één biljoen euro gaan echter pas in september van start. In afwachting blijft België zich afzetten tegen nettobetalers die een zuiniger budget opeisen en hoedt de regering zich voor een verlies aan inkomsten uit douanerechten. Een inkrimping van het percentage dat innende lidstaten op douanerechten kunnen behouden zou België immers 250 tot 300 miljoen euro kunnen kosten. (Belga/EE)

LE SOIR: EUROPESE TOP MET MISPRIJZEN VOOR HOOGDRINGENDHEID'Dit wordt de Europese top van het misprijzen voor de hoogdringendheid,' schrijft Le Soir. Volgens de krant loopt premier Elio Di Rupo overigens absoluut niet warm voor het plan Van Rompuy, tot grote ergernis van Open VLD. 'Ik heb veel begrip voor hen die pleiten voor meer Europa,' zegt De Rupo volgens Le Soir, 'maar het zal niet de Europese Commissie zijn die zal beslissen voor alle burgers.'DE STANDAARD: NIEUW EUROPA VERDEELT BELGIË De Standaard schrijft dat het reddingsplan van Van Rompuy, de Belgische regering verdeelt. 'Bij de PS valt het plan op een koude steen.' Het plan Van Rompuy is het uitgangspunt van de Europese top. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zegt dat ons land dit plan 'uiteraard' ten volle zal steunen. 'Het biedt een perspectief om eindelijk uit de crisis te geraken.'DE MORGEN: CD&V EN OPEN VLD ROEPEN AARZELENDE DI RUPO TOT DE ORDEOok De Morgen focust op de breuk in de regering. 'CD&V en Open VLD vragen volop steun voor de hervormingsplannen van Van Rompuy', schrijft de krant, terwijl het plan volgens premier Di Rupo slechts 'een aanzet is tot een debat.' 'Elke collega-regeringsleider heeft ook een nationale realiteit, daar kan je niet omheen,' citeert de krant Di Rupo. We moeten de politieke moed hebben om een lijst te maken met wat mogelijk is, rekening houdend met de binnenlandse beperkingen van de verschillende lidstaten.'BELGA: EEN GRONDIGE RENOVATIE VAN EEN HUIS IN LICHTERLAAIEMet het eerste debat over een fundamentele hervorming van de eurozone wordt de Europese top van er sowieso één van historische allure. Maar het schiet weinig op om enkel na te denken over de renovatie van het Europese huis wanneer er verscheidene kamers in lichterlaaie staan. Vooral de Italianen willen dringend hulp van de Duitse brandweerman. De Italiaanse krant Il Giornale meldde dinsdag uit anonieme bron dat premier Mario Monti ermee dreigt zijn ontslag in te dienen indien de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Brussel geen toegevingen doet. De krant zit weliswaar in de invloedssfeer van Monti's voorganger Silvio Berlusconi, maar dat neemt niet weg dat Monti wel degelijk een groot politiek probleem heeft. Hij leidt een zakenkabinet dat leunt op de goodwill van het parlement, waar de aanhang van Berlusconi almaar dwingender een Europese geste eisen, zeker na de goedkeuring van de door Europa gevraagde hervorming van de arbeidsmarkt. Het verlanglijstje van Monti Het verlanglijstje van Monti situeert zich in eerste instantie op korte termijn. Die vragen komen vrijdagmiddag aan bod op een lunch van de leiders van de zeventien eurolanden. Monti dringt erop aan het toekomstige Europese noodfonds ESM een banklicentie te geven, zodat het fonds bij de Europese Centrale Bank middelen kan bekomen om obligaties van noodlijdende eurolanden te kopen. Dat moet de rentevoeten van die landen drukken. Italië torst een staatsschuld van ongeveer 2.000 miljard euro en komt in de slipstream van Spanje weer onder druk te staan. Voor Berlijn komt de toegang van het fonds tot de ECB echter neer op monetaire financiering en is het dus taboe. Wel zou Duitsland bereid zijn om de financiële markten enigszins tegemoet te komen door het ESM zijn status van bevoorrecht schuldeiser te ontnemen. Die status zorgde in het kader van de besprekingen over de ondersteuning van de Spaanse bankensector voor enige onrust op de financiële markten. De eurolanden zouden daardoor immers voorrang krijgen op private beleggers indien een debiteur zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen. De Mannschaft van Merkel Ook op donderdagavond, wanneer haar geleide Mannschaft de Squadra Azzuri bekampt op het EK Voetbal, zal Merkel weer in het defensief gedrongen worden. Tijdens het diner bespreken de staatshoofden en regeringsleiders dan voor het eerst de blauwdruk van voorzitter Herman Van Rompuy voor een grootschalige hervorming van de eurozone. Van Rompuy reikt zoals bekend vier grote bouwstenen aan: een bankenunie, een begrotingsunie, een kader voor de convergentie van het economisch beleid en een systeem voor meer democratische controle. Vele van die ideeën circuleren al jaren in kringen van eurofederalisten, maar zelfs daar had men pakweg vijf jaar geleden nauwelijks kunnen bevroeden dat ze nu al op de tafel van de Europese toppolitici zouden belanden. Ze passen echter in de logica van een monetaire unie en moeten de financiële wereld duidelijk maken dat de eurozone een onomkeerbaar proces is. De halfbakken oplossingen Dat bleek immers niet te lukken met de pleiade aan inefficiënte en halfbakken oplossingen van de voorbije jaren. Van Europese toezichthouders en stresstests voor banken tot bilaterale leningen en een tijdelijk noodfonds dat middels een hefboomeffect plots een vuurkracht van 1.000 miljard euro zou krijgen: dat alles heeft niet verhinderd dat inmiddels al vijf eurolanden beroep moeten doen op Europees geld. De tekst van Van Rompuy is niet te nemen of te laten. Er worden donderdagavond ook geen tekstaanpassingen verwacht. In oktober komt Van Rompuy met een interimrapport en pas tegen het einde van het jaar zouden meer gedetailleerde voorstellen nodig zijn. Wel moeten de leiders in eerste instantie aangeven of ze principieel kunnen instemmen met de richting die Europa met de nota inslaat. Verwacht wordt dat het debat zich vooral zal concentreren op de timing en de sequentie/interactie tussen solidariteit en discipline. Merkel herhaalde woensdag nogmaals dat ze ondanks de Franse en Italiaanse druk vooralsnog niet wil weten van een Europese pooling van staatsschulden. Ze eist dat er eerst verregaande stappen worden gezet om de greep op de openbare financiën van de eurolanden te versterken. In de huidige context zou Berlijn immers geconfronteerd worden met een enorme stijging van de eigen herfinancieringskosten. Soevereniteit Dezelfde redenering gaat voor Duitsland ook op voor de bankunie. Merkel wil pas het licht op groen zetten voor een Europees kader voor de vereffening van banken en het garanderen van de deposito's nadat het toezicht op de nationale bankensectoren naar het Europese niveau is getild. Het budgettaire federalisme van Merkel stuit echter op verzet in landen als Frankrijk en Nederland, waar men om politieke redenen niet staat te trappelen om enorme happen soevereniteit af te staan. De Franse president Francois Hollande wist Merkel wel te overtuigen van een pact voor economische groei, dat donderdag boven de doopvont wordt gehouden. Het pact voorziet onder meer in een kapitaalinjectie van 10 miljard euro voor de Europese Investeringsbank, de lancering van projectobligaties voor infrastructuurinvesteringen en de herprogrammering van de Europese steunfondsen. Ook ligt er een compromis op tafel dat de patstelling rond het Europese patent moet doorbreken. Parijs, Londen en München twisten immers al maanden over de locatie van het hof voor geschillenbeslechting rond het patent. Volgens het compromis zou Parijs de centrale divisie mogen huisvesten, en zouden andere delen van het hof naar Londen en München gaan. Pensioenstelsel en loonevolutie Ter afsluiting van het zogenaamde Europese semester moeten de leiders ook instemmen met de sociaaleconomische aanbevelingen die de Europese Commissie eind mei publiceerde. Die zijn de voorbije weken in verscheidene Europese ministerraden tegen het licht gehouden en België heeft daarbij steeds het standpunt verdedigd dat de lidstaten enige vrijheid moeten behouden bij de keuze van de middelen om bepaalde doelstellingen te bereiken, zeker inzake het pensioenstelsel en de loonevolutie. Ook op de agenda staat de lancering van toetredingsonderhandelingen met Montenegro en een debat met Europees parlementsvoorzitter Martin Schulz. Die zal naar verwachting hard op tafel kloppen over de meerjarenbegroting. De Europarlementsleden dreigen ermee het financiële kader voor de periode tot 2020 te blokkeren indien er geen politiek akkoord komt over meer eigen inkomsten voor Europa. De echte onderhandelingen over die meerjarenbegroting van om en bij één biljoen euro gaan echter pas in september van start. In afwachting blijft België zich afzetten tegen nettobetalers die een zuiniger budget opeisen en hoedt de regering zich voor een verlies aan inkomsten uit douanerechten. Een inkrimping van het percentage dat innende lidstaten op douanerechten kunnen behouden zou België immers 250 tot 300 miljoen euro kunnen kosten. (Belga/EE)