Frontex werd in 2004 in het leven geroepen om de landen aan de buitengrenzen te helpen met de strijd tegen illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit. Het agentschap in Warschau heeft sindsdien een spectaculaire groei doorgemaakt. Het budget steeg van 19 miljoen euro naar 460 miljoen euro vorig jaar. In 2019 werkten er al 749 mensen bij het agentschap. Bovendien is het mandaat in de nasleep van de vluchtelingencrisis van 2015 fors uitgebreid. Toch is Frontex nog niet doeltreffend genoeg gebleken, zo stelt de Rekenkamer in het rapport vast. De auditeurs wijzen op haperende uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en het agentschap. Risicoanalyses en beoordelingen van de nationale grenscapaciteiten berusten niet altijd op goede en volledige gegevens en de gezamenlijke operaties zijn nog niet voldoende ontwikkeld in de dagelijkse activiteiten van Frontex. "De taken van Frontex aan de buitengrenzen van de EU zijn van essentieel belang voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en illegale immigratie", stelt Leo Brincat van de Europese Rekenkamer in een persmededeling. "Frontex voert deze taken op dit moment echter niet doeltreffend uit. Dit is met name zorgwekkend omdat Frontex extra verantwoordelijkheden krijgt toegewezen." Hoewel de lidstaten de bevoegdheid over hun grenzen behouden, is in 2019 beslist om Frontex uit te bouwen tot een agentschap met een grote operationele rol. Tegen 2027 zal Frontex tot 10.000 medewerkers tellen, het budget zal verdubbelen tot 900 miljoen euro per jaar. Dit jaar al zou het agentschap beschikken over zo'n 1.000 vaste medewerkers, 400 gedetacheerden voor een lange termijn, 3.600 voor een korte duur en een snel inzetbare pool van 1.500 manschappen. Die beslissingen zijn echter genomen zonder te bepalen wat Frontex precies nodig zal hebben en zonder enige beoordeling van de impact ervan op de lidstaten, waarschuwt de Rekenkamer. De activiteiten van Frontex zijn ook al sinds 2015 niet meer extern geëvalueerd en bovendien heeft het agentschap nog niet eens alle maatregelen genomen om zijn organisatie aan te passen aan de uitbreiding van het mandaat na de vluchtelingencrisis, besluiten de auditeurs. Frontex kwam de voorbije maanden onder vuur te liggen, met aantijgingen over de betrokkenheid van Europese grensbewakers bij zogenaamde pushbacks. Het rapport slaat echter enkel op de periode van 2016 tot februari vorig jaar en bevat geen onderzoek naar mogelijke mensenrechtenschendingen. (Belga)

Frontex werd in 2004 in het leven geroepen om de landen aan de buitengrenzen te helpen met de strijd tegen illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit. Het agentschap in Warschau heeft sindsdien een spectaculaire groei doorgemaakt. Het budget steeg van 19 miljoen euro naar 460 miljoen euro vorig jaar. In 2019 werkten er al 749 mensen bij het agentschap. Bovendien is het mandaat in de nasleep van de vluchtelingencrisis van 2015 fors uitgebreid. Toch is Frontex nog niet doeltreffend genoeg gebleken, zo stelt de Rekenkamer in het rapport vast. De auditeurs wijzen op haperende uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en het agentschap. Risicoanalyses en beoordelingen van de nationale grenscapaciteiten berusten niet altijd op goede en volledige gegevens en de gezamenlijke operaties zijn nog niet voldoende ontwikkeld in de dagelijkse activiteiten van Frontex. "De taken van Frontex aan de buitengrenzen van de EU zijn van essentieel belang voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en illegale immigratie", stelt Leo Brincat van de Europese Rekenkamer in een persmededeling. "Frontex voert deze taken op dit moment echter niet doeltreffend uit. Dit is met name zorgwekkend omdat Frontex extra verantwoordelijkheden krijgt toegewezen." Hoewel de lidstaten de bevoegdheid over hun grenzen behouden, is in 2019 beslist om Frontex uit te bouwen tot een agentschap met een grote operationele rol. Tegen 2027 zal Frontex tot 10.000 medewerkers tellen, het budget zal verdubbelen tot 900 miljoen euro per jaar. Dit jaar al zou het agentschap beschikken over zo'n 1.000 vaste medewerkers, 400 gedetacheerden voor een lange termijn, 3.600 voor een korte duur en een snel inzetbare pool van 1.500 manschappen. Die beslissingen zijn echter genomen zonder te bepalen wat Frontex precies nodig zal hebben en zonder enige beoordeling van de impact ervan op de lidstaten, waarschuwt de Rekenkamer. De activiteiten van Frontex zijn ook al sinds 2015 niet meer extern geëvalueerd en bovendien heeft het agentschap nog niet eens alle maatregelen genomen om zijn organisatie aan te passen aan de uitbreiding van het mandaat na de vluchtelingencrisis, besluiten de auditeurs. Frontex kwam de voorbije maanden onder vuur te liggen, met aantijgingen over de betrokkenheid van Europese grensbewakers bij zogenaamde pushbacks. Het rapport slaat echter enkel op de periode van 2016 tot februari vorig jaar en bevat geen onderzoek naar mogelijke mensenrechtenschendingen. (Belga)