"Onze topprioriteit is het versnellen van de vaccinatiecampagnes. Daarom zouden we onze inspanningen voor de verhoging van de productie, de toename van leveringen en voor meer transparantie en bevoorradingszekerheid moeten opvoeren", zo schetste voorzitter Charles Michel de inzet in de uitnodigingsbrief. Europa hinkt achterop bij landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en staat onder grote druk om een versnelling hoger te schakelen. Het VK heeft sinds eind januari al meer dan 10 miljoen doses uit Europese fabrieken ingevoerd, maar omgekeerd vertrok er nog geen enkel prikje naar Europa. De twee kampen zijn verwikkeld in een complexe driehoeksrelatie met AstraZeneca, de farmaceut die de voorbije maanden aan de EU slechts een fractie heeft geleverd van wat was voorzien. De Britse gezondheidsminister herhaalde in aanloop naar de top dat AstraZeneca contractueel verplicht is om eerst aan de Britten te leveren. "Ons contract overtroeft dat van hen", beklemtoonde hij. De Europese Commissie betwist dat en besloot gisteren de druk op te voeren en de controle op de export aan te scherpen. Hancock waarschuwt voor een uitvoerverbod. "Vrije handelsnaties moeten het contractrecht respecteren", klonk het. Binnen de EU zijn ook een aantal lidstaten beducht voor een Mexican standoff, met een opbod aan exportbans die de toeleveringsketen in gevaar brengt. België bijvoorbeeld. "Er zijn wel degelijk farmabedrijven die zich heel sterk inspannen hun engagementen na te komen. Het gaat ook om bedrijven die in ons land actief zijn. We hebben er als land alle belang bij om de globale waardenketens van die bedrijven maximaal te vrijwaren", zei premier Alexander De Croo woensdag in de Kamer. De Croo meent wel dat de aangescherpte exportcontroles de Commissie een hefboom kunnen aanreiken om de druk op AstraZeneca te verhogen. De situatie met de farmaceut is immers "onaanvaardbaar", klonk het. De eerste minister hoopt dat ook de parallelle onderhandelingen met het VK de toevoer van vaccins van de farmaceut kan opkrikken. Bij Hancock verluidde dat de gesprekken "pragmatisch en in een geest van samenwerking" verlopen. AstraZeneca zorgt ook binnen de EU zelf voor problemen. Onder aanvoering van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz dringt een groep lidstaten die zwaar hadden ingezet op het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf een interne herverdeling. De meeste lidstaten zijn bereid om daarover op expertenniveau te praten. "Er wordt niet meer met modder gegooid naar elkaar. Iedereen heeft er belang bij om samen vooruitgang te boeken", observeerde een Europese diplomaat. Daarnaast zullen de regeringsleiders ook opnieuw praten over het vaccinatiecertificaat dat reizen binnen de EU deze zomer makkelijker moet maken. België steunt het voorstel, maar dringt aan op respect voor de privacy en stelt dat het certificaat ook het resultaat van een negatieve coronatest moet bevatten, dit om discriminatie te voorkomen voor degenen die nog niet de kans hebben gehad om zich te laten inenten. Bij een derde optie, de ontwikkeling van natuurlijke immuniteit na een infectie, heeft ons land meer bedenkingen. Over de details van het certificaat wordt de komende weken verder onderhandeld. In afwachting van betere tijden moest Michel zijn plannen voor een fysieke top in Brussel afgelasten. Daardoor dreigen de strategische debatten over Rusland en Turkije minder diepgang te hebben dan oorspronkelijk was voorzien. Inzake Turkije houdt Europa vast aan een tweesporenbeleid: met wortels indien Ankara na de de-escalatie van het conflict over gaswinning in de Oostelijke Middellandse Zee verdere positieve stappen zet, maar ook met stokken wanneer het opnieuw de slechte richting zou uitgaan. "We moeten niet naïef kijken naar de koerswijziging in Ankara. Die kwam er onder aangehouden druk van een dreigend pakket aan sancties", blijft De Croo voorzichtig. Nieuwe sancties komen er voorlopig ook niet tegen Rusland, hoewel de relaties na de arrestatie van oppositieleider Aleksej Navalny op een nieuw dieptepunt zijn beland. De regeringsleiders wenden de blik naar de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, die donderdagavond met een digitale acte de présence op de top bevestigt dat de trans-Atlantische relatie nieuw leven wordt ingeblazen na het vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis. Tenslotte staan er ook nog gedachtenwisselingen over de interne markt, industrieel beleid, digitalisering en de internationale rol van de euro op de agenda (Belga)

"Onze topprioriteit is het versnellen van de vaccinatiecampagnes. Daarom zouden we onze inspanningen voor de verhoging van de productie, de toename van leveringen en voor meer transparantie en bevoorradingszekerheid moeten opvoeren", zo schetste voorzitter Charles Michel de inzet in de uitnodigingsbrief. Europa hinkt achterop bij landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en staat onder grote druk om een versnelling hoger te schakelen. Het VK heeft sinds eind januari al meer dan 10 miljoen doses uit Europese fabrieken ingevoerd, maar omgekeerd vertrok er nog geen enkel prikje naar Europa. De twee kampen zijn verwikkeld in een complexe driehoeksrelatie met AstraZeneca, de farmaceut die de voorbije maanden aan de EU slechts een fractie heeft geleverd van wat was voorzien. De Britse gezondheidsminister herhaalde in aanloop naar de top dat AstraZeneca contractueel verplicht is om eerst aan de Britten te leveren. "Ons contract overtroeft dat van hen", beklemtoonde hij. De Europese Commissie betwist dat en besloot gisteren de druk op te voeren en de controle op de export aan te scherpen. Hancock waarschuwt voor een uitvoerverbod. "Vrije handelsnaties moeten het contractrecht respecteren", klonk het. Binnen de EU zijn ook een aantal lidstaten beducht voor een Mexican standoff, met een opbod aan exportbans die de toeleveringsketen in gevaar brengt. België bijvoorbeeld. "Er zijn wel degelijk farmabedrijven die zich heel sterk inspannen hun engagementen na te komen. Het gaat ook om bedrijven die in ons land actief zijn. We hebben er als land alle belang bij om de globale waardenketens van die bedrijven maximaal te vrijwaren", zei premier Alexander De Croo woensdag in de Kamer. De Croo meent wel dat de aangescherpte exportcontroles de Commissie een hefboom kunnen aanreiken om de druk op AstraZeneca te verhogen. De situatie met de farmaceut is immers "onaanvaardbaar", klonk het. De eerste minister hoopt dat ook de parallelle onderhandelingen met het VK de toevoer van vaccins van de farmaceut kan opkrikken. Bij Hancock verluidde dat de gesprekken "pragmatisch en in een geest van samenwerking" verlopen. AstraZeneca zorgt ook binnen de EU zelf voor problemen. Onder aanvoering van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz dringt een groep lidstaten die zwaar hadden ingezet op het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf een interne herverdeling. De meeste lidstaten zijn bereid om daarover op expertenniveau te praten. "Er wordt niet meer met modder gegooid naar elkaar. Iedereen heeft er belang bij om samen vooruitgang te boeken", observeerde een Europese diplomaat. Daarnaast zullen de regeringsleiders ook opnieuw praten over het vaccinatiecertificaat dat reizen binnen de EU deze zomer makkelijker moet maken. België steunt het voorstel, maar dringt aan op respect voor de privacy en stelt dat het certificaat ook het resultaat van een negatieve coronatest moet bevatten, dit om discriminatie te voorkomen voor degenen die nog niet de kans hebben gehad om zich te laten inenten. Bij een derde optie, de ontwikkeling van natuurlijke immuniteit na een infectie, heeft ons land meer bedenkingen. Over de details van het certificaat wordt de komende weken verder onderhandeld. In afwachting van betere tijden moest Michel zijn plannen voor een fysieke top in Brussel afgelasten. Daardoor dreigen de strategische debatten over Rusland en Turkije minder diepgang te hebben dan oorspronkelijk was voorzien. Inzake Turkije houdt Europa vast aan een tweesporenbeleid: met wortels indien Ankara na de de-escalatie van het conflict over gaswinning in de Oostelijke Middellandse Zee verdere positieve stappen zet, maar ook met stokken wanneer het opnieuw de slechte richting zou uitgaan. "We moeten niet naïef kijken naar de koerswijziging in Ankara. Die kwam er onder aangehouden druk van een dreigend pakket aan sancties", blijft De Croo voorzichtig. Nieuwe sancties komen er voorlopig ook niet tegen Rusland, hoewel de relaties na de arrestatie van oppositieleider Aleksej Navalny op een nieuw dieptepunt zijn beland. De regeringsleiders wenden de blik naar de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, die donderdagavond met een digitale acte de présence op de top bevestigt dat de trans-Atlantische relatie nieuw leven wordt ingeblazen na het vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis. Tenslotte staan er ook nog gedachtenwisselingen over de interne markt, industrieel beleid, digitalisering en de internationale rol van de euro op de agenda (Belga)