Tijdens de laatste Europese Raad van 15 en 16 oktober wisselden de Europese leiders uitgebreid van gedachten over de laatste wetenschappelijke inzichten en nationale beleidsstrategieën om COVID-19 te bestrijden. Dit werd door iedereen rond de tafel als bijzonder nuttig ervaren en de afspraak werd gemaakt om deze discussie op regelmatige basis verder te zetten via videoconferentie. De videoconferentie zal een aantal politieke lijnen uitzetten die later concreet moeten worden uitgewerkt, ofwel door de Europese Commissie, ofwel door de lidstaten zelf. Premier De Croo verwelkomt de voortzetting van de discussie op het hoogste Europese niveau. "Het coronavirus erkent talen, noch landsgrenzen. Daarom moeten we deze crisis als één Unie te lijf gaan", zegt hij. "Niet alleen vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, maar ook om te voorkomen dat er grote economische onevenwichten ontstaan binnen de interne markt die schadelijk zijn voor iedereen. België heeft als open, goed-geïntegreerde economie alles te winnen bij een volledig Europees economisch herstel. Beslissingen die betrekking hebben op het vrij verkeer van personen, goederen, en in het bijzonder van medisch materiaal, en diensten moeten op Europees niveau genomen worden. We moeten alles in het werk stellen om de grenzen open te houden en de interne markt te laten functioneren." Ook zal België pleiten voor een duidelijk Europees kader voor snelle antigen-testen en een vlotte toegang hiertoe door de lidstaten. Er is nood aan een wederzijdse erkenning en controle op de authenticiteit van COVID-testen, vindt De Croo. Die is van groot belang voor de goede werking van de interne markt en specifiek het vlot grensverkeer. In eenzelfde logica pleit ons land voor een geharmoniseerd, Europees Passenger Locator Form, interoperabiliteit van tracing-apps tussen de lidstaten en/of een koppeling van de nationale tracingapps, zodat deze vlot in heel de Unie kunnen functioneren. Raadsvoorzitter Charles Michel schoof voor de videoconferentie zowel de testing en contactopsporing als de vaccinatiestrategie naar voren. Wat het eerste punt betreft, gaat de aandacht naar de discussie over de PCR- en de antigen-testen, de wederzijdse erkenning van de resultaten tussen de lidstaten, het verzekeren van de strategische productiecapaciteit binnen de EU, de "interoperabiliteit" van de tracingapps, en uniforme regels voor zelfisolatie en quarantaine. Wat de vaccinatiestrategie betreft, moeten criteria worden uitgewerkt voor de verdeling van het vaccin tussen de Europese landen en voor de prioritaire bevolkingsgroepen, na ouderen, chronisch zieken en zorgpersoneel. (Belga)

Tijdens de laatste Europese Raad van 15 en 16 oktober wisselden de Europese leiders uitgebreid van gedachten over de laatste wetenschappelijke inzichten en nationale beleidsstrategieën om COVID-19 te bestrijden. Dit werd door iedereen rond de tafel als bijzonder nuttig ervaren en de afspraak werd gemaakt om deze discussie op regelmatige basis verder te zetten via videoconferentie. De videoconferentie zal een aantal politieke lijnen uitzetten die later concreet moeten worden uitgewerkt, ofwel door de Europese Commissie, ofwel door de lidstaten zelf. Premier De Croo verwelkomt de voortzetting van de discussie op het hoogste Europese niveau. "Het coronavirus erkent talen, noch landsgrenzen. Daarom moeten we deze crisis als één Unie te lijf gaan", zegt hij. "Niet alleen vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, maar ook om te voorkomen dat er grote economische onevenwichten ontstaan binnen de interne markt die schadelijk zijn voor iedereen. België heeft als open, goed-geïntegreerde economie alles te winnen bij een volledig Europees economisch herstel. Beslissingen die betrekking hebben op het vrij verkeer van personen, goederen, en in het bijzonder van medisch materiaal, en diensten moeten op Europees niveau genomen worden. We moeten alles in het werk stellen om de grenzen open te houden en de interne markt te laten functioneren." Ook zal België pleiten voor een duidelijk Europees kader voor snelle antigen-testen en een vlotte toegang hiertoe door de lidstaten. Er is nood aan een wederzijdse erkenning en controle op de authenticiteit van COVID-testen, vindt De Croo. Die is van groot belang voor de goede werking van de interne markt en specifiek het vlot grensverkeer. In eenzelfde logica pleit ons land voor een geharmoniseerd, Europees Passenger Locator Form, interoperabiliteit van tracing-apps tussen de lidstaten en/of een koppeling van de nationale tracingapps, zodat deze vlot in heel de Unie kunnen functioneren. Raadsvoorzitter Charles Michel schoof voor de videoconferentie zowel de testing en contactopsporing als de vaccinatiestrategie naar voren. Wat het eerste punt betreft, gaat de aandacht naar de discussie over de PCR- en de antigen-testen, de wederzijdse erkenning van de resultaten tussen de lidstaten, het verzekeren van de strategische productiecapaciteit binnen de EU, de "interoperabiliteit" van de tracingapps, en uniforme regels voor zelfisolatie en quarantaine. Wat de vaccinatiestrategie betreft, moeten criteria worden uitgewerkt voor de verdeling van het vaccin tussen de Europese landen en voor de prioritaire bevolkingsgroepen, na ouderen, chronisch zieken en zorgpersoneel. (Belga)